EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:339:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 339, 24 december 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 339
46e jaargang
24 december 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 2228/2003 van de Raad van 22 december 2003 tot beëindiging van de tussentijdse herzieningsprocedure betreffende de antidumpingmaatregelen die van toepassing zijn op ureum uit Rusland 1
*Verordening (EG) nr. 2229/2003 van de Raad van 22 december 2003 tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige recht op de invoer van silicium van oorsprong uit Rusland 3
*Verordening (EG) nr. 2230/2003 van de Commissie van 23 december 2003 tot vaststelling van subvolgnummers voor bepaalde tariefcontingenten voor eiproducten van oorsprong uit Estland, Polen, Tsjechië en Slowakije 14
Verordening (EG) nr. 2231/2003 van de Commissie van 23 december 2003 tot opening voor het jaar 2004 van tariefcontingenten voor de invoer in de Europese Gemeenschap van bepaalde producten van oorsprong uit Tsjechië en Slowakije 16
*Verordening (EG) nr. 2232/2003 van de Commissie van 23 december 2003 betreffende de opening van tariefcontingenten voor de invoer in de Europese Gemeenschap van bepaalde verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit Zwitserland 20
*Verordening (EG) nr. 2233/2003 van de Commissie van 23 december 2003 houdende opening van communautaire tariefcontingenten voor schapen, geiten, schapenvlees en geitenvlees voor 2004 22
*Verordening (EG) nr. 2234/2003 van de Commissie van 23 december 2003 tot vaststelling, voor 2004, van uitvoeringsbepalingen voor de tariefcontingenten voor "baby beef"-producten van oorsprong uit Kroatië, Bosnië-Herzegovina, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Servië en Montenegro 27
*Verordening (EG) nr. 2235/2003 van de Commissie van 23 december 2003 houdende gemeenschappelijke bepalingen voor de toepassing van de Verordeningen (EG) nr. 1782/2003 en (EG) nr. 1868/94 van de Raad wat aardappelzetmeel betreft 36
*Verordening (EG) nr. 2236/2003 van de Commissie van 23 december 2003 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1868/94 van de Raad tot vaststelling van een contingenteringsregeling voor de productie van aardappelzetmeel 45
*Verordening (EG) nr. 2237/2003 van de Commissie van 23 december 2003 houdende uitvoeringsbepalingen voor bepaalde steunregelingen die zijn ingesteld bij titel IV van Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers 52
*Richtlijn 2003/124/EG van de Commissie van 22 december 2003 tot uitvoering van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de definitie en openbaarmaking van voorwetenschap en de definitie van marktmanipulatie betreft (1) 70
*Richtlijn 2003/125/EG van de Commissie van 22 december 2003 tot uitvoering van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de juiste voorstelling van beleggingsaanbevelingen en de bekendmaking van belangenconflicten betreft (1) 73
*Richtlijn 2003/126/EG van de Commissie van 23 december 2003 inzake de analysemethoden voor de bepaling van bestanddelen van dierlijke oorsprong in het kader van de officiële controle van diervoeders (1) 78
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top