EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:325:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 325, 12 december 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 325
46e jaargang
12 december 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 2160/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake de bestrijding van salmonella en andere specifieke door voedsel overgedragen zoönoseverwekkers 1
Verordening (EG) nr. 2161/2003 van de Commissie van 11 december 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 16
*Verordening (EG) nr. 2162/2003 van de Commissie van 11 december 2003 tot vaststelling van het uiteindelijke bedrag van de steun voor bepaalde zaaddragende leguminosen voor het verkoopseizoen 2003/2004 18
Verordening (EG) nr. 2163/2003 van de Commissie van 11 december 2003 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse 19
Verordening (EG) nr. 2164/2003 van de Commissie van 11 december 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 21
Verordening (EG) nr. 2165/2003 van de Commissie van 11 december 2003 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer naar bepaalde derde landen van witte suiker voor de zestiende deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1290/2003 23
Verordening (EG) nr. 2166/2003 van de Commissie van 11 december 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten 24
Verordening (EG) nr. 2167/2003 van de Commissie van 11 december 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van haver in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1814/2003 30
*Richtlijn 2003/99/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake de bewaking van zoönoses en zoönoseverwekkers en houdende wijziging van Beschikking 90/424/EEG van de Raad en intrekking van Richtlijn 92/117/EEG van de Raad 31
*Richtlijn 2003/119/EG van de Commissie van 5 december 2003 houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad teneinde mesosulfuron, propoxycarbazon en zoxamide op te nemen als werkzame stof (1) 41

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2003/861/EC
*Beschikking van de Raad van 8 december 2003 betreffende de analyse van valse euromunten en de samenwerking terzake 44
2003/862/EC
*Beschikking van de Raad van 8 december 2003 houdende uitbreiding van de werking van Beschikking 2003/861/EG betreffende de analyse van valse euromunten en de samenwerking terzake tot de lidstaten die de euro niet als munteenheid hebben aangenomen 45
Commissie
2003/863/EC
*Beschikking van de Commissie van 2 december 2003 inzake gezondheidscertificaten voor de invoer van dierlijke producten uit de Verenigde Staten (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 4444) (1) 46
2003/864/EC
*Beschikking van de Commissie van 5 december 2003 met betrekking tot specifieke financiële bijstand van de Gemeenschap voor het door Zweden ingediende surveillanceprogramma voor Campylobacter bij slachtkuikens voor het jaar 2004 (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 4532) 59
2003/865/EC
*Beschikking van de Commissie van 11 december 2003 tot vaststelling van de voorschriften voor de uitvoering van de communautaire vergelijkende proeven en tests voor teeltmateriaal van Pelargonium l'Hérit. en Hosta Tratt., Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch en Rosa L. op grond van Richtlijn 98/56/EG van de Raad (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 4626) 62
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top