EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:321:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 321, 06 december 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 321
46e jaargang
6 december 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 2135/2003 van de Commissie van 5 december 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
*Verordening (EG) nr. 2136/2003 van de Commissie van 5 december 2003 houdende opening van openbare inschrijving nr. 47/2003 EG voor de verkoop van alcohol uit wijnbouwproducten voor nieuwe vormen van industrieel gebruik 3
Verordening (EG) nr. 2137/2003 van de Commissie van 5 december 2003 betreffende de offertes voor de verzending van langkorrelige B gedopte rijst bestemd voor het eiland Réunion, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1878/2003 5
Verordening (EG) nr. 2138/2003 van de Commissie van 5 december 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst naar bepaalde derde landen in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1875/2003 6
Verordening (EG) nr. 2139/2003 van de Commissie van 5 december 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1876/2003 7
Verordening (EG) nr. 2140/2003 van de Commissie van 5 december 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van volwitte voorgekookte (parboiled) langkorrelige B rijst naar bepaalde derde landen in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1877/2003 8
Verordening (EG) nr. 2141/2003 van de Commissie van 5 december 2003 tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker 9
*Verordening (EG) nr. 2142/2003 van de Commissie van 5 december 2003 tot beëindiging van de definitieve vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van bepaalde ijzer- en staalproducten die bij Verordening (EG) nr. 1694/2002 zijn ingesteld 11
*Richtlijn 2003/102/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 betreffende de bescherming van voetgangers en andere kwetsbare weggebruikers voor en bij een botsing met een motorvoertuig en houdende wijziging van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad 15
*Richtlijn 2003/110/EG van de Raad van 25 november 2003 betreffende de ondersteuning bij doorgeleiding in het kader van maatregelen tot verwijdering door de lucht 26
*Richtlijn 2003/112/EG van de Commissie van 1 december 2003 tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad teneinde paraquat op te nemen als werkzame stof (1) 32
*Richtlijn 2003/116/EG van de Commissie van 4 december 2003 tot wijziging van de bijlagen II, III, IV en V bij Richtlijn 2000/29/EG van de Raad, wat het schadelijke organisme Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. betreft 36

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2003/840/EC
*Besluit van de Raad van 17 november 2003 betreffende de sluiting namens de Europese Gemeenschap van Verdrag nr. 180 van de Raad van Europa betreffende informatie en juridische samenwerking inzake diensten van de informatiemaatschappij 41
2003/841/EC
*Besluit van de Raad van 1 december 2003 betreffende de vervanging van leden van het Comité van het Europees Sociaal Fonds 55
2003/842/EC
*Besluit van de Raad van 1 december 2003 houdende benoeming van een lid van het Comité van de Regio's 57
Commissie
2003/843/EC
*Beschikking van de Commissie van 5 december 2003 tot wijziging van Beschikking 92/452/EEG wat betreft embryoteams in de Verenigde Staten van Amerika (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 4524) (1) 58
2003/844/EC
*Beschikking van de Commissie van 5 december 2003 tot wijziging van Beschikking 2002/613/EG wat betreft de erkende varkensspermacentra in Canada (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 4525) (1) 60
2003/845/EC
*Beschikking van de Commissie van 5 december 2003 betreffende beschermende maatregelen ten aanzien van de invoer van bepaalde dieren en van sperma, eicellen en embryo's daarvan uit Albanië, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Servië en Montenegro in verband met bluetongue (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 4526) (1) 61
2003/846/EC
*Besluit van de Commissie van 5 december 2003 houdende overdracht van het beheer van de steun voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in Roemenië gedurende de pretoetredingsperiode aan uitvoeringsorganen 62
Besluiten aangenomen krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie
2003/847/JHA
*Besluit 2003/847/JBZ van de Raad van 27 november 2003 houdende controlemaatregelen en strafrechtelijke sancties betreffende de nieuwe synthetische drugs 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 en TMA-2 64
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top