EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:302:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 302, 20 november 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 302
46e jaargang
20 november 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 2033/2003 van de Commissie van 19 november 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
*Verordening (EG) nr. 2034/2003 van de Commissie van 19 november 2003 tot inleiding van een procedure, ten behoeve van een nieuwe exporteur, voor de herziening van Verordening (EG) nr. 2605/2000 van de Raad tot instelling van definitieve antidumpingrechten op elektronische weegschalen uit, onder meer, Taiwan, tot intrekking van het recht ten aanzien van een Taiwanese exporteur en tot registratie van de invoer 3
*Verordening (EG) nr. 2035/2003 van de Commissie van 19 november 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 296/96 betreffende de door de lidstaten te verstrekken gegevens en de maandelijkse boeking van de uit de afdeling Garantie van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) gefinancierde uitgaven 6
*Verordening (EG) nr. 2036/2003 van de Commissie van 19 november 2003 tot afwijking van Verordening (EG) nr. 896/2001 voor wat betreft de vaststelling, voor 2004, van de aanpassingscoëfficiënten die moeten worden toegepast op de referentiehoeveelheid van elke traditionele marktdeelnemer in het kader van de tariefcontingenten voor de invoer van bananen 7
Verordening (EG) nr. 2037/2003 van de Commissie van 19 november 2003 tot vaststelling van een verlagingscoëfficiënt voor de afgifte van restitutiecertificaten voor goederen die niet onder bijlage I van het Verdrag vallen, zoals bedoeld in artikel 8, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1520/2000 9
*Verordening (EG) nr. 2038/2003 van de Commissie van 18 november 2003 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen 10
Verordening (EG) nr. 2039/2003 van de Commissie van 19 november 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van olijfolie 14
Verordening (EG) nr. 2040/2003 van de Commissie van 19 november 2003 tot wijziging van de invoerrechten in de sector rijst 16
Verordening (EG) nr. 2041/2003 van de Commissie van 19 november 2003 tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen 19

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2003/804/EC
*Beschikking van de Commissie van 14 november 2003 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften en certificeringsvoorschriften voor de invoer van weekdieren en van eieren en gameten daarvan, bestemd voor verdere groei, afkweek, heruitzetting of menselijke consumptie (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 4153) (1) 22
Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
2003/805/CFSP
*Gemeenschappelijk Standpunt 2003/805/GBVB van de Raad van 17 november 2003 betreffende de universalisering en versterking van multilaterale overeenkomsten op het gebied van de non-proliferatie van massavernietigingswapens en overbrengingsmiddelen daarvoor 34
2003/806/CFSP
*Besluit 2003/806/GBVB van de Raad van 17 november 2003 tot verlenging en wijziging van Besluit 1999/730/GBVB betreffende de uitvoering van Gemeenschappelijk Optreden 1999/34/GBVB met het oog op een bijdrage van de Europese Unie aan de bestrijding van de destabiliserende accumulatie en verspreiding van handvuurwapens en lichte wapens in Cambodja 37
2003/807/CFSP
*Besluit 2003/807/GBVB van de Raad van 17 november 2003 tot verlenging en wijziging van Besluit 2002/842/GBVB betreffende de uitvoering van Gemeenschappelijk Optreden 2002/589/GBVB met het oog op een bijdrage van de Europese Unie aan de bestrijding van de destabiliserende accumulatie en verspreiding van handvuurwapens en lichte wapens in Zuidoost-Europa 39
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top