EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:264:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 264, 15 oktober 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 264
46e jaargang
15 oktober 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1798/2003 van de Raad van 7 oktober 2003 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 218/92 1
*Verordening (EG) nr. 1799/2003 van de Raad van 13 oktober 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1210/2003 betreffende bepaalde specifieke restricties op de economische en financiële betrekkingen met Irak 12
Verordening (EG) nr. 1800/2003 van de Commissie van 14 oktober 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 14
*Verordening (EG) nr. 1801/2003 van de Commissie van 14 oktober 2003 tot verlening van een voorlopige vergunning voor een nieuwe toepassing van een bepaald micro-organisme in de diervoeding (1) 16
Verordening (EG) nr. 1802/2003 van de Commissie van 14 oktober 2003 tot vaststelling van de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95 19
Verordening (EG) nr. 1803/2003 van de Commissie van 14 oktober 2003 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector slachtpluimvee 21
*Richtlijn 2003/93/EG van de Raad van 7 oktober 2003 houdende wijziging van Richtlijn 77/799/EEG betreffende de wederzijdse bijstand van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten op het gebied van de directe en de indirecte belastingen 23

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2003/730/EC
*Beschikking van de Commissie van 13 december 2000 betreffende de staatssteun die Nederland voornemens is in de vorm van ontwikkelingshulp te verlenen voor de bouw van twee stukgoedschepen en twee pulp- en papierschepen door Bodewes/Pattje voor gebruik in Indonesië (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 4185) (1) 25
2003/731/EC
*Beschikking van de Commissie van 13 november 2002 betreffende de maatregelen die Italië ten uitvoer heeft gelegd ten gunste van Pertusola Sud (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 4360) (1) 28
2003/732/EC
*Beschikking van de Commissie van 10 oktober 2003 tot wijziging van Beschikking 93/52/EEG met betrekking tot de erkenning van enkele provincies in Italië als officieel brucellosevrij (Brucella melitensis) (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 3562) (1) 30
2003/733/EC
*Beschikking van de Commissie van 10 oktober 2003 tot wijziging van Beschikking 97/222/EG, wat de invoer van vleesproducten uit Estland, Litouwen en Slowakije betreft (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 3566) (1) 32
2003/734/EC
*Aanbeveling van de Commissie van 29 september 2003 inzake een gemeenschappelijke werkwijze voor wijziging van het ontwerp van de nationale voorzijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 3388) 38
Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
2003/735/CFSP
*Gemeenschappelijk Standpunt 2003/735/GBVB van de Raad van 13 oktober 2003 tot wijziging van Gemeenschappelijk Standpunt 2003/495/GBVB inzake Irak 40
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top