EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:262:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 262, 14 oktober 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 262
46e jaargang
14 oktober 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 1790/2003 van de Commissie van 13 oktober 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 1791/2003 van de Commissie van 13 oktober 2003 inzake de levering van granen als voedselhulp 3
Verordening (EG) nr. 1792/2003 van de Commissie van 13 oktober 2003 inzake de levering van plantaardige olie als voedselhulp 7
*Verordening (EG) nr. 1793/2003 van de Commissie van 13 oktober 2003 tot vaststelling van het minimale natuurlijke alcoholvolumegehalte van de v.q.p.r.d. "Vinho verde" van oorsprong uit wijnbouwzone C I a) in Portugal voor de wijnoogstjaren 2003/2004 en 2004/2005 10
*Verordening (EG) nr. 1794/2003 van de Commissie van 13 oktober 2003 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 2002/2003, van de geraamde olijfolieproductie en van het bedrag van de productiesteun per eenheid dat mag worden voorgeschoten 11
*Verordening (EG) nr. 1795/2003 van de Commissie van 13 oktober 2003 tot wijziging van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad met betrekking tot in bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen 13
Verordening (EG) nr. 1796/2003 van de Commissie van 13 oktober 2003 tot vaststelling van de communautaire producenten- en invoerprijzen voor anjers en rozen met het oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook 14
Verordening (EG) nr. 1797/2003 van de Commissie van 13 oktober 2003 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen 16
*Richtlijn 2003/74/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 houdende wijziging van Richtlijn 96/22/EG van de Raad betreffende het verbod op het gebruik, in de veehouderij, van bepaalde stoffen met hormonale werking en van bepaalde stoffen met thyreostatische werking, alsmede van bèta-agonisten 17
*Richtlijn 2003/94/EG van de Commissie van 8 oktober 2003 tot vaststelling van de beginselen en richtsnoeren inzake goede praktijken bij het vervaardigen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en geneesmiddelen voor onderzoek voor menselijk gebruik (1) 22

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2003/726/EC
*Beschikking van de Commissie van 30 september 2003 betreffende de geldigheid van een bindende tariefinlichting (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 3516) 27
2003/727/EC
*Beschikking van de Commissie van 30 september 2003 betreffende de geldigheid van een bindende tariefinlichting (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 3544) 29
2003/728/EC
*Beschikking van de Commissie van 3 oktober 2003 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde producten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad voor bouwpakketten met metalen skelet, bouwpakketten met betonnen skelet, geprefabriceerde bouweenheden, koelcelpakketten, beschermingspakketten tegen vallend gesteente (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 3452) (1) 34
2003/729/EC
*Beschikking van de Commissie van 6 oktober 2003 houdende wijziging van de bijlage bij Beschikking 2002/300/EEG tot vaststelling van de lijst van ten aanzien van Bonamia ostreae en/of Marteilia refringens erkende gebieden (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 3463) (1) 37
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top