EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:260:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 260, 11 oktober 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 260
46e jaargang
11 oktober 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1776/2003 van de Raad van 29 september 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 527/2003 houdende machtiging tot het aanbieden en leveren voor rechtstreekse menselijke consumptie van bepaalde uit Argentinië ingevoerde wijnen waarop oenologische procédés zijn toegepast waarin niet is voorzien bij Verordening (EG) nr. 1493/1999 1
Verordening (EG) nr. 1777/2003 van de Commissie van 10 oktober 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 2
Verordening (EG) nr. 1778/2003 van de Commissie van 10 oktober 2003 tot schorsing van de boteraankopen in sommige lidstaten 4
Verordening (EG) nr. 1779/2003 van de Commissie van 10 oktober 2003 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit 5
*Verordening (EG) nr. 1780/2003 van de Commissie van 10 oktober 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2366/98 houdende uitvoeringsbepalingen van de productiesteunregeling voor olijfolie voor de verkoopseizoenen 1998/1999 tot en met 2003/2004 6
Verordening (EG) nr. 1781/2003 van de Commissie van 10 oktober 2003 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen 7
*Richtlijn 2003/92/EG van de Raad van 7 oktober 2003 tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG met betrekking tot de regels inzake de plaats van levering van gas en elektriciteit 8

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2003/711/EC
*Besluit van de Raad van 2 oktober 2003 houdende benoeming van een plaatsvervanger in het Comité van de Regio's 10
2003/712/EC
*Besluit van de Raad van 2 oktober 2003 houdende benoeming van een plaatsvervanger in het Comité van de Regio's 11
2003/713/EC
*Besluit van de Raad van 2 oktober 2003 houdende benoeming van een plaatsvervanger in het Comité van de Regio's 12
2003/714/EC
*Besluit van de Raad van 2 oktober 2003 houdende benoeming van een lid van het Comité van de Regio's 13
2003/715/EC
*Besluit van de Raad van 2 oktober 2003 houdende benoeming van een plaatsvervanger in het Comité van de Regio's 14
2003/716/EC
*Besluit van de Raad van 2 oktober 2003 houdende benoeming van een lid van het Comité van de Regio's 15
2003/717/EC
*Besluit van de Raad van 2 oktober 2003 houdende benoeming van een plaatsvervanger in het Comité van de Regio's 16
2003/718/EC
*Besluit van de Raad van 2 oktober 2003 houdende benoeming van twaalf Griekse leden en twaalf Griekse plaatsvervangers in het Comité van de Regio's 17
2003/719/EC
*Besluit van de Raad van 2 oktober 2003 houdende benoeming van drie Nederlandse gewone leden en van drie Nederlandse plaatsvervangende leden in het Comité van de Regio's 19
2003/720/EC
*Besluit van de Raad van 2 oktober 2003 houdende benoeming van een lid van het Comité van de Regio's 20
Commissie
2003/721/EC
*Beschikking van de Commissie van 29 september 2003 tot wijziging van Richtlijn 92/118/EEG van de Raad wat betreft de voorschriften voor collageen voor menselijke consumptie en tot intrekking van Beschikking 2003/42/EG (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 3393) (1) 21
2003/722/EC
*Beschikking van de Commissie van 6 oktober 2003 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde producten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad met betrekking tot vloeibaar aan te brengen waterdichtingskits voor brugdekken (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 3483) (1) 32
2003/723/EC
*Beschikking van de Commissie van 30 september 2003 betreffende de geldigheid van een bindende tariefinlichting (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 3517) 34
2003/724/EC
*Beschikking van de Commissie van 10 oktober 2003 betreffende een tijdelijke afwijking van Richtlijn 82/894/EEG wat de meldingsfrequentie van primaire haarden van boviene spongiforme encefalopathie betreft (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 3561) (1) 36
Besluiten aangenomen krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie
2003/725/JHA
*Besluit 2003/725/JBZ van de Raad van 2 oktober 2003 houdende wijziging van artikel 40, leden 1 en 7, van de Overeenkomst ter uitvoering van het te Schengen gesloten Akkoord van 14 juni 1985 betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen 37
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top