EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:235:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 235, 23 september 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 235
46e jaargang
23 september 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1662/2003 van de Raad van 22 september 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1030/2003 betreffende een aantal beperkende maatregelen ten aanzien van Liberia 1
Verordening (EG) nr. 1663/2003 van de Commissie van 22 september 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 3
*Verordening (EG) nr. 1664/2003 van de Commissie van 22 september 2003 inzake de stopzetting van de visserij op heek door vaartuigen die de vlag van België voeren 5
*Verordening (EG) nr. 1665/2003 van de Commissie van 22 september 2003 tot aanvulling van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2400/96 (Clementine del Golfo di Taranto, Mela Val di Non en Clementinas de las Tierras del Ebro of Clementines de les Terres de l'Ebre) 6
*Verordening (EG) nr. 1666/2003 van de Commissie van 22 september 2003 houdende correctie van Verordening (EG) nr. 1555/96 met betrekking tot de drempelvolumes voor de toepassing van de aanvullende rechten voor citroenen, tafeldruiven, peren, abrikozen, perziken, nectarines en pruimen 8
*Richtlijn 2003/41/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 juni 2003 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening 10

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2003/664/EC
*Besluit van het Comité van permanente vertegenwoordigers van 4 september 2003 tot instelling van de ad-hocgroep ter voorbereiding van de oprichting van een intergouvernementeel agentschap op het gebied van de ontwikkeling van militaire vermogens, onderzoek, aankopen en bewapening (voorbereidende ad-hocgroep) 22
Commissie
2003/665/EC
*Beschikking van de Commissie van 13 mei 2003 betreffende de staatssteun die België voornemens is te verlenen aan NV Volvo Cars te Gent (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1485) (1) 24
Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
2003/666/CFSP
*Gemeenschappelijk Standpunt 2003/666/GBVB van de Raad van 22 september 2003 tot wijziging van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/357/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Liberia 28
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top