EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:221:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 221, 04 september 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 221
46e jaargang
4 september 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1554/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 juli 2003 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 95/93 van de Raad betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van "slots" op communautaire luchthavens 1
Verordening (EG) nr. 1555/2003 van de Commissie van 3 september 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 2
Verordening (EG) nr. 1556/2003 van de Commissie van 18 augustus 2003 houdende opening van openbare inschrijving nr. 46/2003 EG voor de verkoop van in Duitsland opgeslagen alcohol uit wijnbouwproducten voor nieuwe vormen van industrieel gebruik 4
Verordening (EG) nr. 1557/2003 van de Commissie van 3 september 2003 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector rijst 8
Verordening (EG) nr. 1558/2003 van de Commissie van 3 september 2003 tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker 11
*Richtlijn 2003/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2003 tot wijziging van Richtlijn 68/151/EEG van de Raad met betrekking tot de openbaarmakingsvereisten voor bepaalde soorten ondernemingen 13

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2003/635/EC
*Beschikking van de Commissie van 20 augustus 2003 houdende toestemming voor de lidstaten om krachtens Richtlijn 94/55/EG van de Raad bepaalde afwijkingen inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg vast te stellen (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 3027) (1) 17
2003/636/EC
*Beschikking van de Commissie van 2 september 2003 houdende principiële erkenning dat de dossiers die zijn ingediend voor grondig onderzoek met het oog op eventuele opneming van kaliumfosfiet, acequinocyl en cyflufenamid in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, volledig zijn (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 3128) (1) 42

Rectificaties
Rectificatie op Verordening (EG) nr. 1552/2003 van de Commissie van 1 september 2003 tot vaststelling van de communautaire producenten- en invoerprijzen voor anjers en rozen met het oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook (PB L 219 van 2.9.2003) 44
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top