EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:216:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 216, 28 augustus 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 216
46e jaargang
28 augustus 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1500/2003 van de Raad van 18 februari 2003 betreffende het beheer van het systeem voor dubbele controle zonder kwantitatieve beperkingen op de uitvoer uit de Russische Federatie naar de Europese Gemeenschap van bepaalde ijzer- en staalproducten (1) 1
Verordening (EG) nr. 1501/2003 van de Commissie van 27 augustus 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 17
*Verordening (EG) nr. 1502/2003 van de Commissie van 26 augustus 2003 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen 19
*Verordening (EG) nr. 1503/2003 van de Commissie van 27 augustus 2003 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 2342/1999 en van Verordening (EG) nr. 2529/2001 van de Raad met betrekking tot de betaling van voorschotten in de rundvleessector en de betalingen in de sector schapen- en geitenvlees 23
Verordening (EG) nr. 1504/2003 van de Commissie van 27 augustus 2003 tot vaststelling van de productierestitutie voor olijfolie die wordt gebruikt voor de vervaardiging van bepaalde conserven 25

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2003/618/EC
*Besluit van de Raad van 18 februari 2003 betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Russische Federatie, waarbij een systeem voor dubbele controle zonder kwantitatieve beperkingen wordt ingesteld voor de uitvoer van bepaalde ijzer- en staalproducten uit de Russische Federatie naar de Europese Gemeenschap 26
Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Russische Federatie, waarbij een systeem voor dubbele controle zonder kwantitatieve beperkingen wordt ingesteld voor de uitvoer van bepaalde ijzer- en staalproducten uit de Russische Federatie naar de Europese Gemeenschap 27
Commissie
2003/619/EC
*Beschikking van de Commissie van 19 augustus 2003 inzake een financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de door België in 2001 genomen voorzorgsmaatregelen tegen mond- en klauwzeer (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 2978) 42
2003/620/EC
*Beschikking van de Commissie van 19 augustus 2003 inzake een financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de door Duitsland in 2001 genomen voorzorgsmaatregelen tegen mond- en klauwzeer (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 2979) 45
2003/621/EC
*Beschikking van de Commissie van 19 augustus 2003 inzake een financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de door Spanje in 2001 genomen voorzorgsmaatregelen tegen mond- en klauwzeer (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 2980) 48
2003/622/EC
*Beschikking van de Commissie van 19 augustus 2003 inzake een financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de door Portugal in 2001 genomen voorzorgsmaatregelen tegen mond- en klauwzeer (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 2981) 53
2003/623/EC
*Beschikking van de Commissie van 19 augustus 2003 met betrekking tot de invoering van een geïntegreerd veterinair computersysteem, genaamd Traces (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 2983) 58
Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
2003/624/CFSP
*Besluit 2003/624/GBVB van de Raad van 15 juli 2003 betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Estland betreffende de deelname van de Republiek Estland aan de door de Europese Unie geleide troepenmacht (EUF) in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 60
Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Estland betreffende de deelname van de Republiek Estland aan de door de Europese Unie geleide troepenmacht (EUF) in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 61
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top