EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:198:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 198, 06 augustus 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 198
46e jaargang
6 augustus 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 1397/2003 van de Commissie van 5 augustus 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
*Verordening (EG) nr. 1398/2003 van de Commissie van 5 augustus 2003 tot wijziging van bijlage A bij Richtlijn 92/65/EEG van de Raad, teneinde hierin de kleine bijenkastkever (Aethina tumida), de tropilaelapsmijt (Tropilaelaps spp.), ebola en apenpokken op te nemen (1) 3
Verordening (EG) nr. 1399/2003 van de Commissie van 5 augustus 2003 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen 7

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2003/583/EC
*Beschikking van de Raad van 21 juli 2003 betreffende de toewijzing van de middelen die door de Europese Investeringsbank zijn ontvangen in het kader van verrichtingen in de Democratische Republiek Congo uit hoofde van het tweede, het derde, het vierde, het vijfde en het zesde EOF 8
2003/584/EC
*Besluit van de Raad van 22 juli 2003 inzake de sluiting van het protocol tot wijziging van de Europese Overeenkomst voor de bescherming van gewervelde dieren die voor experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt 10
2003/585/EC
*Beschikking van de Raad van 28 juli 2003 houdende wijziging van bijlage 2, overzicht A, van de Gemeenschappelijke Visuminstructies en van bijlage 5, overzicht A, van het Gemeenschappelijk Handboek betreffende de visumplicht voor houders van Pakistaanse diplomatieke paspoorten 13
2003/586/EC
*Beschikking van de Raad van 28 juli 2003 houdende wijziging van bijlage 3, deel I, van de Gemeenschappelijke Visuminstructies en van bijlage 5 a, deel 1, van het Gemeenschappelijk Handboek betreffende onderdanen van derde landen die aan de transitvisumplicht voor luchthavens onderworpen zijn 15
Commissie
2003/587/EC
*Beschikking van de Commissie van 5 augustus 2003 betreffende de naleving van Richtlijn 1999/35/EG van de Raad van 29 apil 1999 met betrekking tot het blussysteem dat wordt gebruikt op de ro-ro-veerboot "Finnsailor" (IMO Nr. 8401444) (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 2819) 17
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top