EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:181:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 181, 19 juli 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 181
46e jaargang
19 juli 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG, Euratom) nr. 1287/2003 van de Raad van 15 juli 2003 betreffende de harmonisatie van het bruto nationaal inkomen tegen marktprijzen ("BNI-verordening") (1) 1
Verordening (EG) nr. 1288/2003 van de Commissie van 18 juli 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 4
Verordening (EG) nr. 1289/2003 van de Commissie van 18 juli 2003 tot schorsing van de boteraankopen in sommige lidstaten 6
Verordening (EG) nr. 1290/2003 van de Commissie van 18 juli 2003 betreffende een permanente inschrijving voor het verkoopseizoen 2003/2004 voor de vaststelling van heffingen en/of restituties bij uitvoer van witte suiker 7
*Verordening (EG) nr. 1291/2003 van de Commissie van 18 juli 2003 tot aanvulling van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2400/96 betreffende de inschrijving van bepaalde benamingen in het "Register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen" bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen (pane di Altamura) 12
*Verordening (EG) nr. 1292/2003 van de Commissie van 18 juli 2003 tot inleiding van een procedure, ten behoeve van een nieuwe exporteur, voor de herziening van Verordening (EG) nr. 2604/2000 van de Raad tot instelling van een definitief antidumpingrecht op polyethyleentereftalaat uit, onder meer, Thailand, tot intrekking van het recht ten aanzien van een Thaise producent/exporteur en tot registratie van de invoer 20
Verordening (EG) nr. 1293/2003 van de Commissie van 18 juli 2003 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen 23
Verordening (EG) nr. 1294/2003 van de Commissie van 18 juli 2003 tot vaststelling van een verlagingscoëfficiënt van restitutiecertificaten voor goederen die niet onder bijlage I van het Verdrag vallen, als bedoeld in artikel 8, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1520/2000 24

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2003/516/EC
*Besluit van de Raad van 6 juni 2003 inzake de ondertekening van de overeenkomsten tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika betreffende uitlevering en wederzijdse rechtshulp in strafzaken 25
Overeenkomst betreffende uitlevering tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika 27
Overeenkomst betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika 34
2003/517/EC
*Besluit van de Raad van 15 juli 2003 betreffende de statistische gegevens die moeten worden gebruikt voor de aanpassing van de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de Europese Centrale Bank 43
2003/518/EC
*Aanbeveling van de Raad van 15 juli 2003 betreffende de benoeming van de president van de Europese Centrale Bank 45
Commissie
2003/519/EC
*Beschikking van de Commissie van 5 maart 2003 betreffende de staatssteun die de Italiaanse Republiek (regio Sicilië) voornemens is ten uitvoer te leggen ten gunste van de internationalisatie van ondernemingen (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 650) (1) 46
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top