EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:174:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 174, 12 juli 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 174
46e jaargang
12 juli 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 1244/2003 van de Commissie van 11 juli 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
*Verordening (EG) nr. 1245/2003 van de Commissie van 11 juli 2003 tot vaststelling van de groepen soorten van hoge kwaliteit die voor het oogstjaar 2003 worden vrijgesteld van toepassing van het programma voor de opkoop van quota in de sector ruwe tabak 3
Verordening (EG) nr. 1246/2003 van de Commissie van 11 juli 2003 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter en de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 123e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving 4
Verordening (EG) nr. 1247/2003 van de Commissie van 11 juli 2003 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs van boter voor de 76e inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2771/1999 bedoelde permanente inschrijving 6
Verordening (EG) nr. 1248/2003 van de Commissie van 11 juli 2003 tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 295e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90 7
Verordening (EG) nr. 1249/2003 van de Commissie van 11 juli 2003 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het A3-stelsel in de sector groenten en fruit (tomaten, druiven voor tafelgebruik, appelen) 8

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2003/508/EC
*Besluit van de Commissie van 7 juli 2003 tot vaststelling van invoerbesluiten van de Gemeenschap voor bepaalde chemische stoffen krachtens Verordening (EG) nr. 304/2003 van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van de Besluiten 2000/657/EG en 2001/852/EG van de Commissie (1) 10
2003/509/EC
*Beschikking van de Commissie van 10 juli 2003 houdende wijziging van Beschikking 2001/338/EG tot vaststelling van beschermende maatregelen met betrekking tot tweekleppige weekdieren van oorsprong of van herkomst uit Peru (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 2290) (1) 40
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top