EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:151:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 151, 19 juni 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 151
46e jaargang
19 juni 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1039/2003 van de Raad van 2 juni 2003 tot vaststelling van autonome overgangsmaatregelen voor de invoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit Estland en de uitvoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten naar Estland 1
*Verordening (EG) nr. 1040/2003 van de Raad van 11 juni 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1255/97 met betrekking tot het gebruik van halteplaatsen 21
Verordening (EG) nr. 1041/2003 van de Commissie van 18 juni 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 24
Verordening (EG) nr. 1042/2003 van de Commissie van 18 juni 2003 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het A3-stelsel in de sector groenten en fruit (tomaten, sinaasappelen, citroenen, appelen) 26
*Verordening (EG) nr. 1043/2003 van de Commissie van 17 juni 2003 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen 28
*Verordening (EG) nr. 1044/2003 van de Commissie van 18 juni 2003 tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 451/2000 en (EG) nr. 1490/2002 (1) 32
*Verordening (EG) nr. 1045/2003 van de Commissie van 18 juni 2003 tot afwijking van Verordening (EG) nr. 708/98 betreffende de overname van padie door de interventiebureaus en houdende vaststelling van de toe te passen correctiebedragen, toeslagen en kortingen, ten aanzien van de termijn voor de levering voor interventie voor het verkoopseizoen 2002/2003 34
Verordening (EG) nr. 1046/2003 van de Commissie van 18 juni 2003 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om rechten op invoer voor het in Verordening (EG) nr. 780/2003 bedoelde deelcontingent I voor bevroren rundvlees 35
*Verordening (EG) nr. 1047/2003 van de Commissie van 18 juni 2003 tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1899/97 houdende vaststelling van bepalingen voor de uitvoering, in de sector eieren, van de regeling waarin is voorzien bij de Verordeningen (EG) nr. 2290/2000, (EG) nr. 2433/2000 en (EG) nr. 2434/2000 van de Raad, en tot vaststelling van overgangsmaatregelen voor het bij die verordening ingestelde stelsel van invoercertificaten 36
*Richtlijn 2003/57/EG van de Commissie van 17 juni 2003 tot wijziging van Richtlijn 2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake ongewenste stoffen in diervoeding (1) 38

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2003/450/EC
*Beschikking van de Commissie van 18 juni 2003 houdende erkenning dat de in Tsjechië vastgestelde bepalingen inzake de bestrijding van Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman en Kotthoff) Davis et al. gelijkwaardig zijn met de communautaire bepalingen (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1870) 42

Rectificaties
*Rectificatie van Zesentwintigste Richtlijn 2002/34/EG van de Commissie van 15 april 2002 tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van de bijlagen II, III en VII van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake cosmetische producten (PB L 102 van 18.4.2002) 44
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top