EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:128:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 128, 24 mei 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 128
46e jaargang
24 mei 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 905/2003 van de Commissie van 23 mei 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 906/2003 van de Commissie van 23 mei 2003 tot schorsing van de boteraankopen in sommige lidstaten 3
Verordening (EG) nr. 907/2003 van de Commissie van 23 mei 2003 houdende toewijzing van uitvoercertificaten voor uitvoer van bepaalde zuivelproducten naar de Dominicaanse Republiek in het kader van het in artikel 20 bis van Verordening (EG) nr. 174/1999 bedoelde contingent 4
*Verordening (EG) nr. 908/2003 van de Commissie van 23 mei 2003 tot vaststelling van het bedrag van de compenserende steun voor in 2002 in de Gemeenschap geteelde en in de handel gebrachte bananen en van het bedrag per eenheid product van de voorschotten voor 2003 5
*Verordening (EG) nr. 909/2003 van de Commissie van 23 mei 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1693/2002 wat betreft de registratie van de invoer van bepaalde smeedbare hulpstukken (fittings) voor pijpleidingen vervaardigd door een bepaalde Argentijnse producent/exporteur 7
Verordening (EG) nr. 910/2003 van de Commissie van 23 mei 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van langkorrelige B volwitte rijst naar bepaalde derde landen in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1898/2002 9
Verordening (EG) nr. 911/2003 van de Commissie van 23 mei 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst naar bepaalde derde landen in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1896/2002 10
Verordening (EG) nr. 912/2003 van de Commissie van 23 mei 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1897/2002 11

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2003/373/EC
*Beschikking van de Commissie van 11 december 2002 betreffende de staatssteun die Duitsland voornemens is te verlenen ten gunste van BMW AG te Leipzig (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 4830) (1) 12
2003/374/EC
*Beschikking van de Commissie van 21 mei 2003 tot uitvoering van Beschikking nr. 507/2001/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende een aantal maatregelen met betrekking tot een trans-Europees netwerk voor het verzamelen, produceren en verspreiden van statistieken over het intra- en extracommunautaire goederenverkeer (Edicom) (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1598) 20
2003/375/EC
*Beschikking van de Commissie van 21 mei 2003 tot aanwijzing van het register voor het .eu-topniveaudomein (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1624) (1) 29
Bericht aan de lezers 31
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top