EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:114:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 114, 08 mei 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 114
46e jaargang
8 mei 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 778/2003 van de Raad van 6 mei 2003 tot wijziging van Beschikking nr. 283/2000/EGKS van de Commissie en de Verordeningen (EG) nr. 584/96, (EG) nr. 763/2000 en (EG) nr. 1514/2002 betreffende de antidumpingmaatregelen die van toepassing zijn op warmgewalst breedband en hulpstukken van buisleidingen, van ijzer of van staal 1
Verordening (EG) nr. 779/2003 van de Commissie van 7 mei 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 6
*Verordening (EG) nr. 780/2003 van de Commissie van 7 mei 2003 betreffende de opening en de wijze van beheer van een tariefcontingent voor bevroren rundvlees van GN-code 0202 en producten van GN-code 02062991 (1 juli 2003 — 30 juni 2004) 8
*Verordening (EG) nr. 781/2003 van de Commissie van 7 mei 2003 tot instelling van een voorlopig antidumpingrecht op furfurylalcohol uit de Volksrepubliek China 16

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2003/310/EC
*Beschikking van de Commissie van 2 oktober 2002 betreffende de steunmaatregel die Italië ten uitvoer heeft gelegd ten gunste van Iveco SpA (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 3580) (1) 38
2003/311/EC
*Aanbeveling van de Commissie van 11 februari 2003 betreffende relevante producten- en dienstenmarkten in de elektronischecommunicatiesector die overeenkomstig Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronischecommunicatienetwerken en -diensten aan regelgeving ex ante kunnen worden onderworpen (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 497) (1) 45
2003/312/EC
*Beschikking van de Commissie van 9 april 2003 betreffende de publicatie van de referenties van de normen voor warmte-isolatieproducten, geotextiel, vaste brandbestrijdingssystemen en gipsblokken overeenkomstig Richtlijn 89/106/EEG van de Raad (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1161) (1) 50
2003/313/EC
*Beschikking van de Commissie van 7 mei 2003 tot goedkeuring van de door de lidstaten voor het begrotingsjaar 2002 ingediende rekeningen inzake de door het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Garantie, gefinancierde uitgaven (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1519) 55
Bericht aan de lezers 60
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top