EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:106:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 106, 29 april 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 106
46e jaargang
29 april 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 736/2003 van de Commissie van 28 april 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 737/2003 van de Commissie van 28 april 2003 inzake de levering van granen als voedselhulp 3
Verordening (EG) nr. 738/2003 van de Commissie van 28 april 2003 inzake de levering van witte suiker als voedselhulp 6
*Verordening (EG) nr. 739/2003 van de Commissie van 28 april 2003 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong (1) 9
*Verordening (EG) nr. 740/2003 van de Commissie van 28 april 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1520/2000 tot vaststelling van de gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen voor de regeling aangaande de toekenning van restituties bij uitvoer en de criteria voor de vaststelling van het restitutiebedrag betreffende bepaalde landbouwproducten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I van het Verdrag vallen 12
*Verordening (EG) nr. 741/2003 van de Commissie van 28 april 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1555/96 met betrekking tot de drempelvolumes voor de toepassing van de aanvullende rechten voor andere dan zure kersen 14
*Verordening (EG) nr. 742/2003 van de Commissie van 28 april 2003 tot zeventiende wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad 16
*Verordening (EG) nr. 743/2003 van de Commissie van 28 april 2003 tot vierde wijziging van Verordening (EG) nr. 310/2002 van de Raad betreffende bepaalde beperkende maatregelen tegen Zimbabwe 18
*Verordening (EG) nr. 744/2003 van de Commissie van 28 april 2003 tot wijziging, voor de tweede maal, van Verordening (EG) nr. 1081/2000 van de Raad betreffende een verbod op de verkoop en de levering aan en de uitvoer naar Birma/Myanmar van uitrusting die voor binnenlandse repressie of terrorisme kan worden gebruikt, en betreffende het bevriezen van de middelen van bepaalde personen die in dat land belangrijke regeringsposten bekleden 20
*Verordening (EG) nr. 745/2003 van de Commissie van 28 april 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2580/2001 van de Raad inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme 22
Verordening (EG) nr. 746/2003 van de Commissie van 28 april 2003 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees, te koop aangeboden in het kader van de in Verordening (EG) nr. 596/2003 bedoelde tweede openbare inschrijving 24
Verordening (EG) nr. 747/2003 van de Commissie van 28 april 2003 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees, te koop aangeboden in het kader van de in Verordening (EG) nr. 598/2003 bedoelde tweede openbare inschrijving 27
Verordening (EG) nr. 748/2003 van de Commissie van 28 april 2003 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees, te koop aangeboden in het kader van de in Verordening (EG) nr. 604/2003 bedoelde tweede openbare inschrijving 29
Verordening (EG) nr. 749/2003 van de Commissie van 28 april 2003 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de in april 2003 ingediende aanvragen om invoercertificaten voor de tariefcontingenten voor rundvlees die bij Verordening (EG) nr. 1279/98 zijn vastgesteld voor de Republiek Polen, de Republiek Hongarije, de Tsjechische Republiek, Slowakije, Bulgarije en Roemenië 31
Verordening (EG) nr. 750/2003 van de Commissie van 28 april 2003 tot vaststelling van de productierestitutie voor olijfolie die wordt gebruikt voor de vervaardiging van bepaalde conserven 32
Verordening (EG) nr. 751/2003 van de Commissie van 28 april 2003 tot vaststelling van de communautaire producenten- en invoerprijzen voor anjers en rozen met het oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook 33

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2003/296/EC
*Besluit van de Commissie van 28 april 2003 tot benoeming van leden van het Comité voor weesgeneesmiddelen (1) 35
Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
2003/297/CFSP
*Gemeenschappelijk Standpunt 2003/297/GBVB van de Raad van 28 april 2003 betreffende Birma/Myanmar 36
*Mededeling voor de lezers 43
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top