EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:099:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 99, 17 april 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 99
46e jaargang
17 april 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 692/2003 van de Raad van 8 april 2003 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2081/92 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen 1
*Verordening (EG) nr. 693/2003 van de Raad van 14 april 2003 tot invoering van een specifiek doorreisfaciliteringsdocument (FTD) en een doorreisfaciliteringsdocument voor treinreizigers (FRTD) en tot wijziging van de Gemeenschappelijke Visuminstructie en het Gemeenschappelijk Handboek 8
*Verordening (EG) nr. 694/2003 van de Raad van 14 april 2003 betreffende uniforme modellen voor een doorreisfaciliteringsdocument (FTD) en een doorreisfaciliteringsdocument voor treinreizigers (FRTD) in de zin van Verordening (EG) nr. 693/2003 15
*Verordening (EG) nr. 695/2003 van de Raad van 14 april 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 393/98 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van roestvrij stalen bevestigingsmiddelen en delen daarvan, van oorsprong uit de Volksrepubliek China, India, de Republiek Korea, Maleisië, Taiwan en Thailand 22
*Verordening (EG) nr. 696/2003 van de Raad van 14 april 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1268/1999 inzake steunverlening door de Gemeenschap voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in de kandidaat-lidstaten in Midden- en Oost-Europa gedurende de pretoetredingsperiode 24
Verordening (EG) nr. 697/2003 van de Commissie van 16 april 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 26
Verordening (EG) nr. 698/2003 van de Commissie van 16 april 2003 betreffende de opening van een openbare inschrijving voor de vaststelling van de korting op het recht bij invoer van maïs, van herkomst uit derde landen, in Spanje 28
Verordening (EG) nr. 699/2003 van de Commissie van 16 april 2003 betreffende de opening van een openbare inschrijving voor de vaststelling van de korting op het recht bij invoer van sorgho, van herkomst uit derde landen, in Spanje 29
Verordening (EG) nr. 700/2003 van de Commissie van 16 april 2003 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de in april 2003 ingediende aanvragen om uitvoercertificaten voor producten van de sector rundvlees waarvoor een bijzondere behandeling geldt bij invoer in een derde land 31
*Verordening (EG) nr. 701/2003 van de Commissie van 16 april 2003 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2286/2002 van de Raad ten aanzien van de regeling die geldt bij invoer van bepaalde producten van de sectoren slachtpluimvee en eieren, van oorsprong uit de ACS-staten 32
Verordening (EG) nr. 702/2003 van de Commissie van 16 april 2003 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector rijst 39
Verordening (EG) nr. 703/2003 van de Commissie van 16 april 2003 tot vaststelling van de aantallen dieren waarvoor gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om rechten op invoer die in april 2003 zijn ingediend voor de invoer van stieren, koeien en vaarzen, niet bestemd voor de slacht, van bepaalde bergrassen 42
Verordening (EG) nr. 704/2003 van de Commissie van 16 april 2003 betreffende de afgifte van certificaten voor de invoer van knoflook voor het kwartaal van 1 juni tot en met 31 augustus 2003 43

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2003/268/EC
*Beschikking van de Raad van 8 april 2003 betreffende de dekking van de kosten die de Europese Investeringsbank maakt in verband met het beheer van de Investeringsfaciliteit van de Overeenkomst van Cotonou 45
2003/269/EC
*Besluit van de Raad van 8 april 2003 betreffende de sluiting namens de Gemeenschap van de Overeenkomst tussen de regering van de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Gemeenschap over de coördinatie van programma's voor energie-efficiëntie-etikettering voor kantoorapparatuur 47
2003/270/EC
*Besluit van de Raad van 8 april 2003 tot wijziging van Besluit 1999/70/EG betreffende de externe accountants van de nationale centrale banken met betrekking tot externe accountants van de Deutsche Bundesbank 49
2003/271/EC
*Besluit van de Raad van 8 april 2003 houdende benoeming van een lid in het Comité van de Regio's 50
2003/272/EC
*Besluit van de Raad van 8 april 2003 houdende benoeming van een plaatsvervangend lid in het Comité van de Regio's 51
Commissie
2003/273/EC
*Beschikking van de Commissie van 10 april 2003 tot goedkeuring van de rekeningen van het betaalorgaan in Griekenland inzake de door het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Garantie, voor het begrotingsjaar 2000 gefinancierde uitgaven (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1192) 52
2003/274/EC
*Aanbeveling van de Commissie van 14 april 2003 inzake de bescherming en voorlichting van de bevolking ten aanzien van blootstelling door de aanhoudende besmetting met radioactief cesium van bepaalde uit het wild afkomstige levensmiddelen ten gevolge van het ongeluk in de kerncentrale van Tsjernobyl (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 510) 55
2003/275/EC
*Beschikking van de Commissie van 16 april 2003 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met een sterk vermoeden van besmetting met aviaire influenza in België (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1335) (1) 57
Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
2003/276/CFSP
*Besluit 2003/276/GBVB van de Raad van 14 april 2003 betreffende de uitvoering van Gemeenschappelijk Optreden 2002/589/GBVB met het oog op een bijdrage van de Europese Unie aan de vernietiging van munitie voor handvuurwapens en lichte wapens in Albanië 60

Rectificaties
*Rectificatie van Verordening (EG) nr. 645/2003 van de Commissie van 10 april 2003 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector rundvlees (PB L 95 van 11.4.2003) 62
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top