EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:067:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 67, 12 maart 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 0378-7087

L 67
46e jaargang
12 maart 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 443/2003 van de Commissie van 11 maart 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
*Verordening (EG) nr. 444/2003 van de Commissie van 11 maart 2003 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 565/80 van de Raad, Verordening (EG) nr. 800/1999 en Verordening (EG) nr. 2090/2002 wat betreft de vooruitbetaling van de uitvoerrestituties voor landbouwproducten 3
*Verordening (EG) nr. 445/2003 van de Commissie van 11 maart 2003 tot vaststelling van de wisselkoers voor het jaar 2003 met betrekking tot bepaalde soorten rechtstreekse steun en structuur- of milieumaatregelen 6
Verordening (EG) nr. 446/2003 van de Commissie van 11 maart 2003 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor eieren en eigeel, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 9
Verordening (EG) nr. 447/2003 van de Commissie van 11 maart 2003 tot vaststelling van de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95 11
Verordening (EG) nr. 448/2003 van de Commissie van 11 maart 2003 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector eieren 13
Verordening (EG) nr. 449/2003 van de Commissie van 11 maart 2003 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector slachtpluimvee 15

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2003/165/EC
*Besluit van de Raad van 18 februari 2003 houdende oprichting van het Comité financiële diensten 17
Commissie
2003/166/EC
*Beschikking van de Commissie van 10 maart 2003 betreffende de niet-opneming van parathion-methyl in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad en de intrekking van de toelating voor gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stof bevatten (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 724) (1) 18
2003/167/EC
*Besluit van de Commissie van 11 maart 2003 tot beëindiging van de antidumpingprocedure betreffende de invoer van filamentgaren van celluloseacetaat uit Litouwen en de Verenigde Staten van Amerika en tot vrijgave van de uit hoofde van het voorlopige recht als zekerheid gestelde bedragen 20
2003/168/EC
*Besluit van de Commissie van 11 maart 2003 tot oprichting van het EG-Energy Starbestuur 22
Besluiten aangenomen krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie
2003/169/JHA
*Besluit 2003/169/JBZ van de Raad van 27 februari 2003 tot vaststelling van de bepalingen van de overeenkomst van 1995 aangaande de verkorte procedure tot uitlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie, en van de overeenkomst van 1996 betreffende uitlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie, die een ontwikkeling inhouden van het Schengenacquis in de zin van de overeenkomst inzake de wijze waarop de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen worden betrokken bij de toepassing, de uitvoering en de ontwikkeling van het Schengenacquis 25
2003/170/JHA
*Besluit 2003/170/JBZ van de Raad van 27 februari 2003 betreffende het gezamenlijk gebruik van verbindingsofficieren die gedetacheerd zijn door de rechtshandhavende autoriteiten van de lidstaten 27
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top