EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:033:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 33, 08 februari 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 0378-7087

L 33
46e jaargang
8 februari 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 237/2003 van de Commissie van 7 februari 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
*Verordening (EG) nr. 238/2003 van de Commissie van 7 februari 2003 tot vaststelling van de rechten die van 1 januari tot en met 31 december 2003 van toepassing zijn op de invoer in de Gemeenschap van bepaalde onder Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad vallende goederen uit Hongarije 3
Verordening (EG) nr. 239/2003 van de Commissie van 7 februari 2003 tot schorsing van de boteraankopen in sommige lidstaten 23
Verordening (EG) nr. 240/2003 van de Commissie van 7 februari 2003 betreffende de offertes voor de verzending van langkorrelige B gedopte rijst bestemd voor het eiland Réunion, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1895/2002 24
Verordening (EG) nr. 241/2003 van de Commissie van 7 februari 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst naar bepaalde derde landen in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1896/2002 25
Verordening (EG) nr. 242/2003 van de Commissie van 7 februari 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1897/2002 26
Verordening (EG) nr. 243/2003 van de Commissie van 7 februari 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van langkorrelige B volwitte rijst naar bepaalde derde landen in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1898/2002 27
*Verordening (EG) nr. 244/2003 van de Commissie van 7 februari 2003 tot elfde wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad 28
*Richtlijn 2002/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 2003 tot vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het inzamelen, testen, bewerken, opslaan en distribueren van bloed en bloedbestanddelen van menselijke oorsprong en tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG van de Raad 30

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2003/84/EC
*Besluit van de Commissie van 7 februari 2003 tot beëindiging van de antidumpingprocedure betreffende de invoer van elektroplaten en -strippen met georiënteerde korrel (gewalste platte producten), met een breedte van niet meer dan 500 mm, uit Polen en Rusland 41

Rectificaties
*Rectificatie van Richtlijn 2002/40/EG van de Commissie van 8 mei 2002 houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 92/75/EEG van de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van elektrische ovens voor huishoudelijk gebruik (PB L 128 van 15.5.2002) 43
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top