EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:022:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 22, 25 januari 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 22
46e jaargang
25 januari 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 127/2003 van de Commissie van 24 januari 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
*Verordening (EG) nr. 128/2003 van de Commissie van 24 januari 2003 betreffende de opening van tariefcontingenten voor de invoer in de Europese Gemeenschap van bepaalde verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit Zwitserland en Liechtenstein 3
*Verordening (EG) nr. 129/2003 van de Commissie van 24 januari 2003 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de bepaling van de maaswijdte en de twijndikte van visnetten 5
*Verordening (EG) nr. 130/2003 van de Commissie van 24 januari 2003 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 2003/2004, van de steun voor tomaten voor verwerking in het kader van Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad 15
Verordening (EG) nr. 131/2003 van de Commissie van 24 januari 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van langkorrelige B volwitte rijst naar bepaalde derde landen in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1898/2002 16
Verordening (EG) nr. 132/2003 van de Commissie van 24 januari 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst naar bepaalde derde landen in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1896/2002 17
Verordening (EG) nr. 133/2003 van de Commissie van 24 januari 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1897/2002 18
Verordening (EG) nr. 134/2003 van de Commissie van 24 januari 2003 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van systeem A1 in de sector groenten en fruit 19
Verordening (EG) nr. 135/2003 van de Commissie van 24 januari 2003 tot vaststelling van de mate waarin invoercertificaataanvragen die in juli 2002 in het kader van bij Verordening (EG) nr. 2535/2001 geopende tariefcontingenten voor bepaalde zuivelproducten zijn ingediend, kunnen worden geaccepteerd 20
Verordening (EG) nr. 136/2003 van de Commissie van 24 januari 2003 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector groenten en fruit 24
Verordening (EG) nr. 137/2003 van de Commissie van 24 januari 2003 tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen 25
*Richtlijn 2003/7/EG van de Commissie van 24 januari 2003 tot wijziging van de toelatingsvoorwaarden voor canthaxanthine in diervoeders overeenkomstig Richtlijn 70/524/EEG van de Raad (1) 28

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2003/54/EC
*Aanbeveling van de Raad van 2 december 2002 inzake de preventie van roken en initiatieven ter verbetering van de bestrijding van het tabaksgebruik 31
*Informatie over de inwerkingtreding van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Nieuw-Zeeland inzake sanitaire maatregelen voor de handel in levende dieren en dierlijke producten 35
Commissie
2003/55/EC
*Beschikking van de Commissie van 30 oktober 2002 inzake staatssteun die door Italië aan Industrie Navali Meccaniche Affini Spa (INMA) is verleend (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 4039) (1) 36
2003/56/EC
*Beschikking van de Commissie van 24 januari 2003 tot vaststelling van gezondheidscertificaten voor de invoer van levende dieren en dierlijke producten uit Nieuw-Zeeland (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 326) (1) 38
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top