EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:007:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 7, 11 januari 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 7
46e jaargang
11 januari 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 41/2003 van de Commissie van 10 januari 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
*Verordening (EG) nr. 42/2003 van de Commissie van 10 januari 2003 tot opening van openbare inschrijvingen voor de verkoop van alcohol uit wijnbouwproducten voor exclusief gebruik in de sector motorbrandstoffen in derde landen 3
*Verordening (EG) nr. 43/2003 van de Commissie van 23 december 2002 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van de Verordeningen (EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001 en (EG) nr. 1454/2001 van de Raad ten aanzien van de steun voor de plaatselijke productie van plantaardige producten in de ultraperifere regio's van de Unie 25
*Verordening (EG) nr. 44/2003 van de Commissie van 10 januari 2003 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2584/2000 tot instelling van een meldingssysteem voor de mededeling van gegevens betreffende bepaalde leveringen van met bestemming Russische Federatie over de weg vervoerd rund- en varkensvlees 58
*Verordening (EG) nr. 45/2003 van de Commissie van 10 januari 2003 houdende rectificatie van Verordening (EEG) nr. 1274/91 houdende bepalingen ter toepassing van Verordening (EEG) nr. 1907/90 van de Raad betreffende bepaalde handelsnormen voor eieren 60
*Verordening (EG) nr. 46/2003 van de Commissie van 10 januari 2003 tot wijziging van de handelsnormen voor verse groenten en fruit ten aanzien van de mengsels van verschillende soorten verse groenten en fruit in eenzelfde verkoopverpakking 61
*Verordening (EG) nr. 47/2003 van de Commissie van 10 januari 2003 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad 64
*Verordening (EG) nr. 48/2003 van de Commissie van 10 januari 2003 tot vaststelling van regels voor de mengsels van verschillende soorten verse groenten en fruit in eenzelfde verkoopverpakking 65
Verordening (EG) nr. 49/2003 van de Commissie van 10 januari 2003 betreffende de afgifte van certificaten voor de invoer van knoflook voor het kwartaal van 1 december 2002 tot en met 28 februari 2003 68
Verordening (EG) nr. 50/2003 van de Commissie van 10 januari 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst naar bepaalde derde landen in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1896/2002 70
Verordening (EG) nr. 51/2003 van de Commissie van 10 januari 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1897/2002 71
Verordening (EG) nr. 52/2003 van de Commissie van 10 januari 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van langkorrelige B volwitte rijst naar bepaalde derde landen in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1898/2002 72
Verordening (EG) nr. 53/2003 van de Commissie van 10 januari 2003 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen 73

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2003/9/EC
*Besluit van de Raad van 10 december 2002 betreffende de vervulling van de voorwaarden van het aanvullend protocol bij de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen, enerzijds, de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten en, anderzijds, de Tsjechische Republiek met betrekking tot een verlenging van de periode bedoeld in artikel 8, lid 4, van Protocol nr. 2 van de Europaovereenkomst 74
Commissie
2003/10/EC
*Aanbeveling van de Commissie van 10 januari 2003 betreffende een gecoördineerd programma voor 2003 inzake de officiële controle op levensmiddelen (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 5556) (1) 76
2003/11/EC
*Beschikking van de Commissie van 10 januari 2003 houdende wijziging van Richtlijn 85/511/EEG van de Raad met betrekking tot de lijsten van laboratoria die met mond- en klauwzeervirus mogen werken (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 5559) (1) 82
2003/12/EC
*Beschikking van de Commissie van 10 januari 2003 tot wijziging van Beschikking 92/452/EEG houdende vaststelling van lijsten van embryoteams en embryoproductieteams die in derde landen zijn erkend met het oog op de uitvoer van runderembryo's naar de Gemeenschap, met betrekking tot de Verenigde Staten van Amerika en Zwitserland (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 5560) (1) 84
2003/13/EC
*Beschikking van de Commissie van 10 januari 2003 betreffende de tijdelijke toelating van paarden die deelnemen aan het preolympische concours in Griekenland in 2003 (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 5561) (1) 86
2003/14/EC
*Beschikking van de Commissie van 10 januari 2003 tot wijziging van Beschikking 2001/783/EG met betrekking tot de in verband met bluetongue ingestelde beschermings- en toezichtsgebieden en de regels voor verplaatsingen van dieren, bestemd om onmiddellijk te worden geslacht (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 5562) (1) 87
2003/15/EC
*Beschikking van de Commissie van 10 januari 2003 tot wijziging van Beschikking 2002/613/EG met betrekking tot de erkende spermacentra in Slovenië (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 5564) (1) 90
2003/16/EC
*Beschikking van de Commissie van 10 januari 2003 tot wijziging van Beschikking 2000/159/EG houdende voorlopige goedkeuring van residuplannen van derde landen overeenkomstig Richtlijn 96/23/EG van de Raad (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 5565) (1) 91
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top