EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:358:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 358, 31 december 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 358
45e jaargang
31 december 2002
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Beschikking nr. 2367/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende het communautair statistisch programma voor de periode 2003-2007 (1) 1
*Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad van 20 december 2002 tot uitvoering van de Kimberleyprocescertificering voor de internationale handel in ruwe diamant 28
*Verordening (EG) nr. 2369/2002 van de Raad van 20 december 2002 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2792/1999 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen en voorwaarden voor de structurele acties van de Gemeenschap in de visserijsector 49
*Verordening (EG) nr. 2370/2002 van de Raad van 20 december 2002 tot vaststelling van een communautaire noodmaatregel voor de sloop van vissersvaartuigen 57
*Verordening (EG) nr. 2371/2002 van de Raad van 20 december 2002 inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid 59
*Verordening (EG) nr. 2372/2002 van de Raad van 20 december 2002 tot instelling van specifieke maatregelen om de schade veroorzaakt door olie uit de Prestige te vergoeden voor de visserijsector, de schelpdierensector en de aquacultuursector in Spanje 81
Verordening (EG) nr. 2373/2002 van de Commissie van 30 december 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 84
Verordening (EG) nr. 2374/2002 van de Commissie van 30 december 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 668/2001, teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst uit Duitse interventievoorraden betrekking heeft, tot 3499978 ton te verhogen 86
*Verordening (EG) nr. 2375/2002 van de Commissie van 27 december 2002 betreffende de opening en de wijze van beheer van een tariefcontingent voor de invoer van zachte tarwe van een andere dan van hoge kwaliteit uit derde landen en tot afwijking van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad 88
*Verordening (EG) nr. 2376/2002 van de Commissie van 27 december 2002 betreffende de opening en de wijze van beheer van een tariefcontingent voor de invoer van gerst uit derde landen en tot afwijking van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad 92
*Verordening (EG) nr. 2377/2002 van de Commissie van 27 december 2002 betreffende de opening en de wijze van beheer van een tariefcontingent voor de invoer van brouwgerst uit derde landen en tot afwijking van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad 95
*Verordening (EG) nr. 2378/2002 van de Commissie van 27 december 2002 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 1249/96 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad ten aanzien van de invoerrechten in de sector granen 101
*Verordening (EG) nr. 2379/2002 van de Commissie van 30 december 2002 houdende erkenning van de in Slowakije verrichte, aan invoer in de Europese Gemeenschap voorafgaande handelsnormcontroles inzake verse groenten en fruit 108
*Verordening (EG) nr. 2380/2002 van de Commissie van 30 december 2002 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2001 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad met betrekking tot het handelsverkeer van producten van de wijnbouwsector met derde landen 117
*Verordening (EG) nr. 2381/2002 van de Commissie van 30 december 2002 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2342/1999 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees met betrekking tot de premieregelingen 119
*Verordening (EG) nr. 2382/2002 van de Commissie van 30 december 2002 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 94/92 tot vaststelling van nadere bepalingen inzake de regeling voor de uitvoer uit derde landen, zoals bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad (1) 120
*Verordening (EG) nr. 2383/2002 van de Commissie van 30 december 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2366/98 houdende uitvoeringsbepalingen van de productiesteunregeling voor olijfolie voor de verkoopseizoenen 1998/1999 tot en met 2003/2004 122
*Verordening (EG) nr. 2384/2002 van de Commissie van 30 december 2002 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2837/93 houdende bepalingen voor de uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2019/93 van de Raad wat de instandhouding van olijfgaarden in de traditionele olijventeeltgebieden betreft 124
*Verordening (EG) nr. 2385/2002 van de Commissie van 30 december 2002 tot voortzetting en wijziging van het voorafgaande toezicht op de invoer van bepaalde ijzer- en staalproducten uit bepaalde derde landen 125
Verordening (EG) nr. 2386/2002 van de Commissie van 30 december 2002 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 128
Verordening (EG) nr. 2387/2002 van de Commissie van 30 december 2002 houdende vaststelling van de restituties welke van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 130
Verordening (EG) nr. 2388/2002 van de Commissie van 30 december 2002 tot wijziging van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag 132
Verordening (EG) nr. 2389/2002 van de Commissie van 30 december 2002 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 134
Verordening (EG) nr. 2390/2002 van de Commissie van 30 december 2002 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de suikersector 136
Verordening (EG) nr. 2391/2002 van de Commissie van 30 december 2002 tot vaststelling van de productierestitutie voor in de chemische industrie gebruikte witte suiker 138
Verordening (EG) nr. 2392/2002 van de Commissie van 30 december 2002 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen 139

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Europees Parlement en Raad
2002/1010/EC
*Besluit van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2002 over de inzet van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie overeenkomstig punt 3 van het Interinstitutioneel Akkoord van 7 november 2002 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de financiering van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, ter aanvulling van het Interinstitutioneel Akkoord van 6 mei 1999 over de begrotingsdiscipline en de verbetering van de begrotingsprocedure 142
Europese Centrale Bank
2002/1011/EC
*Beschikking van de Europese Centrale Bank van 19 december 2002 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2003 (ECB/2002/12) 144
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top