EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:334:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 334, 11 december 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 334
45e jaargang
11 december 2002
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudBesluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
2002/960/CFSP
*Gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 10 december 2002 betreffende beperkende maatregelen tegen Somalië 1
2002/961/CFSP
*Gemeenschappelijk optreden van de Raad van 10 december 2002 houdende wijziging en verlenging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie in Afghanistan 3
2002/962/CFSP
*Gemeenschappelijk optreden van de Raad van 10 december 2002 houdende wijziging en verlenging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor het gebied van de Grote Meren in Afrika 5
2002/963/CFSP
*Gemeenschappelijk optreden van de Raad van 10 december 2002 houdende wijziging en verlenging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 7
2002/964/CFSP
*Gemeenschappelijk optreden van de Raad van 10 december 2002 houdende wijziging en verlenging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie die optreedt als speciale coördinator van het stabiliteitspact voor Zuidoost-Europa 9
2002/965/CFSP
*Gemeenschappelijk optreden van de Raad van 10 december 2002 houdende wijziging en verlenging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor het vredesproces in het Midden-Oosten 11
I Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 2190/2002 van de Commissie van 10 december 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 14
*Verordening (EG) nr. 2191/2002 van de Commissie van 10 december 2002 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1227/2000 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt, inzonderheid met betrekking tot het productiepotentieel (1) 16
Verordening (EG) nr. 2192/2002 van de Commissie van 10 december 2002 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit 17
Verordening (EG) nr. 2193/2002 van de Commissie van 10 december 2002 tot vaststelling van de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95 18
Verordening (EG) nr. 2194/2002 van de Commissie van 10 december 2002 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen 20

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2002/966/EC
*Besluit nr. 3/2002 van de Associatieraad EU-Litouwen van 25 oktober 2002 tot vaststelling van de voorwaarden voor de deelname van Litouwen aan het Fiscalis-programma van de Gemeenschap 21
Europese Centrale Bank
2002/967/EC
*Richtsnoer van de Europese Centrale Bank van 21 november 2002 betreffende de statistische rapportagevereisten van de Europese Centrale Bank met betrekking tot financiële kwartaalrekeningen (ECB/2002/7) 24
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top