EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:324:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 324, 29 november 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 324
45e jaargang
29 november 2002
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 2099/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 5 november 2002 betreffende de oprichting van het Comité voor maritieme veiligheid en voorkoming van verontreiniging door schepen (COSS) en houdende wijziging van de verordeningen op het gebied van maritieme veiligheid en voorkoming van verontreiniging door schepen 1
Verordening (EG) nr. 2100/2002 van de Commissie van 28 november 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 6
*Verordening (EG) nr. 2101/2002 van de Commissie van 28 november 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 21/2002 ten aanzien van de voor de graansector vastgestelde voorzieningsbalans van de Azoren 8
*Verordening (EG) nr. 2102/2002 van de Commissie van 28 november 2002 inzake de stopzetting van de visserij op kabeljauw door vaartuigen die de vlag van Frankrijk voeren 10
*Verordening (EG) nr. 2103/2002 van de Commissie van 28 november 2002 houdende erkenning van de in Zuid-Afrika verrichte, aan invoer in de Gemeenschap voorafgaande handelsnormcontroles inzake verse groenten en fruit 11
*Verordening (EG) nr. 2104/2002 van de Commissie van 28 november 2002 tot aanpassing van Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad betreffende de organisatie van een steekproefenquête naar de arbeidskrachten in de Gemeenschap, alsmede van Verordening (EG) nr. 1575/2000 houdende uitvoering van Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad, wat de lijst van variabelen voor onderwijs en opleiding en de vanaf 2003 voor de indiening van gegevens te gebruiken codering van deze variabelen betreft 14
Verordening (EG) nr. 2105/2002 van de Commissie van 28 november 2002 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse 20
Verordening (EG) nr. 2106/2002 van de Commissie van 28 november 2002 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 22
Verordening (EG) nr. 2107/2002 van de Commissie van 28 november 2002 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de zeventiende deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1331/2002 24
Verordening (EG) nr. 2108/2002 van de Commissie van 28 november 2002 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten 25
Verordening (EG) nr. 2109/2002 van de Commissie van 28 november 2002 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen 28
Verordening (EG) nr. 2110/2002 van de Commissie van 28 november 2002 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten 30
Verordening (EG) nr. 2111/2002 van de Commissie van 28 november 2002 houdende afwijzing van uitvoercertificaataanvragen voor bepaalde zuivelproducten 36
Verordening (EG) nr. 2112/2002 van de Commissie van 28 november 2002 houdende wijziging van de restituties welke van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 37
Verordening (EG) nr. 2113/2002 van de Commissie van 28 november 2002 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I bij het Verdrag vermelde goederen 39
Verordening (EG) nr. 2114/2002 van de Commissie van 28 november 2002 betreffende de offertes voor de uitvoer van gerst die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 901/2002 43
Verordening (EG) nr. 2115/2002 van de Commissie van 28 november 2002 betreffende de offertes voor de uitvoer van rogge die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 900/2002 44
Verordening (EG) nr. 2116/2002 van de Commissie van 28 november 2002 betreffende de offertes voor de uitvoer van zachte tarwe die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 899/2002 45
Verordening (EG) nr. 2117/2002 van de Commissie van 28 november 2002 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge 46
Verordening (EG) nr. 2118/2002 van de Commissie van 28 november 2002 tot vaststelling van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag 48
Verordening (EG) nr. 2119/2002 van de Commissie van 28 november 2002 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst en schorsing van de afgifte van de uitvoercertificaten 50
*Richtlijn 2002/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 november 2002 houdende wijziging van de richtlijnen op het gebied van maritieme veiligheid en voorkoming van verontreiniging door schepen (1) 53

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2002/931/EC
*Besluit van de Raad van 22 oktober 2002 betreffende de sluiting van een aanvullend protocol bij de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Tsjechische Republiek, anderzijds, tot vaststelling van de regeling van de handel in bepaalde vis en visserijproducten 59
Aanvullend protocol bij de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Tsjechische Republiek, anderzijds, tot vaststelling van de regeling van de handel in bepaalde vis en visserijproducten 61
Informatie betreffende de inwerkingtreding van het aanvullend protocol bij de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Tsjechische Republiek, anderzijds, tot vaststelling van de regeling van de handel in bepaalde vis en visserijproducten 63
Commissie
2002/932/EC
*Beschikking van de Commissie van 26 november 2002 inzake de bijdrage van de Gemeenschap, voor 2002, in de financiering van een programma voor de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen in de Franse overzeese departementen (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 4541) 64
2002/933/EC
*Beschikking van de Commissie van 28 november 2002 tot wijziging van Beschikking 2002/69/EG betreffende beschermende maatregelen ten aanzien van uit China ingevoerde producten van dierlijke oorsprong (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 4583) (1) 71
2002/934/EC
*Beschikking van de Commissie van 28 november 2002 tot goedkeuring van de TSE-bewakingsprogramma's voor 2003 van een aantal lidstaten en tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Gemeenschap (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 4592) 73

Rectificaties
Rectificatie van Gemeenschappelijk Optreden 2002/921/GBVB van de Raad van 25 november 2002 tot verlenging van het mandaat van de Waarnemersmissie van de Europese Unie (PB L 321 van 26.11.2002) 76
Rectificatie van Besluit 2002/922/GBVB van de Raad van 25 november 2002 tot verlenging van het mandaat vna het hoofd van de Waarnemersmissie van de Europese Unie (EUMM) (PB L 321 van 26.11.2002) 76
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top