EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:213:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 213, 09 augustus 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 213
45e jaargang
9 augustus 2002
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 1445/2002 van de Commissie van 8 augustus 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
*Verordening (EG) nr. 1446/2002 van de Commissie van 8 augustus 2002 betreffende de schorsing en opening van tariefcontingenten voor de invoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit Bulgarije in de Gemeenschap en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1477/2000 3
*Verordening (EG) nr. 1447/2002 van de Commissie van 8 augustus 2002 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1408/2002 van de Raad ten aanzien van de concessies in de vorm van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde graanproducten uit Hongarije 8
*Verordening (EG) nr. 1448/2002 van de Commissie van 8 augustus 2002 inzake de stopzetting van de visserij op wijting door vaartuigen die de vlag van Spanje voeren 13
Verordening (EG) nr. 1449/2002 van de Commissie van 8 augustus 2002 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit 14
Verordening (EG) nr. 1450/2002 van de Commissie van 8 augustus 2002 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse 15
Verordening (EG) nr. 1451/2002 van de Commissie van 8 augustus 2002 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 17
Verordening (EG) nr. 1452/2002 van de Commissie van 8 augustus 2002 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de tweede deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1331/2002 19
Verordening (EG) nr. 1453/2002 van de Commissie van 8 augustus 2002 tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker 20
Verordening (EG) nr. 1454/2002 van de Commissie van 8 augustus 2002 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge 22
Verordening (EG) nr. 1455/2002 van de Commissie van 8 augustus 2002 tot vaststelling van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag 24
Verordening (EG) nr. 1456/2002 van de Commissie van 8 augustus 2002 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rogge in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 900/2002 26
Verordening (EG) nr. 1457/2002 van de Commissie van 8 augustus 2002 betreffende de offertes voor de uitvoer van gerst die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 901/2002 27
Verordening (EG) nr. 1458/2002 van de Commissie van 8 augustus 2002 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 899/2002 28

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2002/648/EC
*Besluit van de Raad van 25 juni 2002 tot sluiting van de overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Republiek India 29
Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Republiek India 30
Commissie
2002/649/EC
*Beschikking van de Commissie van 5 augustus 2002 betreffende het uitvoeren van onderzoek naar aviaire influenza bij pluimvee en bij in het wild levende vogels in de lidstaten (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2982) 38
2002/650/EC
*Besluit van de Commissie van 28 juni 2002 betreffende de sluiting van een overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Australië inzake de handel in wijn (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2391) 43
Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Australië tot wijziging van de overeenkomst inzake de handel in wijn 44

Rectificaties
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 2031/2001 van de Commissie van 6 augustus 2001 tot wijziging van bijlage I van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 279 van 23.10.2001) 46
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top