EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:203:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 203, 01 augustus 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 203
45e jaargang
1 augustus 2002
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudBesluiten aangenomen krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie
*Kaderbesluit van de Raad van 19 juli 2002 inzake bestrijding van mensenhandel 1
*Besluit van de Raad van 22 juli 2002 tot vaststelling van een kaderprogramma betreffende politiële en justitiële samenwerking in strafzaken (AGIS) 5
I Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 1392/2002 van de Commissie van 31 juli 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 9
Verordening (EG) nr. 1393/2002 van de Commissie van 31 juli 2002 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen 11
Verordening (EG) nr. 1394/2002 van de Commissie van 31 juli 2002 tot wijziging van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag 14
*Verordening (EG) nr. 1395/2002 van de Commissie van 30 juli 2002 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen 16
Verordening (EG) nr. 1396/2002 van de Commissie van 31 juli 2002 houdende vaststelling van de restituties welke van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 20
Verordening (EG) nr. 1397/2002 van de Commissie van 31 juli 2002 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 22
*Verordening (EG) nr. 1398/2002 van de Commissie van 31 juli 2002 tot vaststelling van de werkelijke productie van niet-geëgreneerde katoen in Griekenland en van de daarop gebaseerde verlaging van de streefprijs voor het verkoopseizoen 2001/2002 en houdende afwijking, voor het verkoopseizoen 2001/2002, van bepaalde voorschriften voor het beheer en bepalingen voor de toekenning van de steun in Griekenland 24
*Verordening (EG) nr. 1399/2002 van de Commissie van 31 juli 2002 tot definitieve vaststelling, voor Griekenland, voor het verkoopseizoen 2001/2002, van het van 1 september 2001 tot en met 31 maart 2002 geldende steunbedrag voor niet-geëgreneerde katoen 27
*Verordening (EG) nr. 1400/2002 van de Commissie van 31 juli 2002 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen in de motorvoertuigensector 30
*Verordening (EG) nr. 1401/2002 van de Commissie van 31 juli 2002 tot vaststelling van nadere bepalingen inzake de opening en de wijze van beheer van de tariefcontingenten voor rijst van oorsprong uit de minst ontwikkelde landen voor de verkoopseizoenen 2002/2003 tot en met 2008/2009 42
Verordening (EG) nr. 1402/2002 van de Commissie van 31 juli 2002 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor bevroren omlopen van runderen 46
Verordening (EG) nr. 1403/2002 van de Commissie van 31 juli 2002 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen voor invoercertificaten voor het in Verordening (EG) nr. 954/2002 bedoelde deelcontingent II voor bevroren rundvlees 47
Verordening (EG) nr. 1404/2002 van de Commissie van 31 juli 2002 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector rijst 48
Verordening (EG) nr. 1405/2002 van de Commissie van 31 juli 2002 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen 51

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
631/2002/ECSC
*Beschikking van de Commissie van 7 mei 2002 betreffende een door Duitsland ten uitvoer gelegde vermeende steunmaatregel ten gunste van RAG AG in het kader van de privatisering van Saarbergwerke AG (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 1810) (1) 52
2002/632/EC
*Beschikking van de Commissie van 12 maart 2002 betreffende de steunmaatregel die Duitsland voornemens is toe te kennen ten gunste van Flender Werft AG, Lübeck (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 913) (1) 60
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top