EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:201:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 201, 31 juli 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 201
45e jaargang
31 juli 2002
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 1384/2002 van de Commissie van 30 juli 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
*Verordening (EG) nr. 1385/2002 van de Commissie van 30 juli 2002 houdende rectificatie van Verordening (EG) nr. 1270/2002 houdende opening van openbare inschrijving nr. 43/2002 EG voor de verkoop van alcohol uit wijnbouwproducten voor nieuwe vormen van industrieel gebruik 3
*Verordening (EG) nr. 1386/2002 van de Commissie van 29 juli 2002 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1164/94 van de Raad met betrekking tot de beheers- en controlesystemen en de procedure inzake financiële correcties betreffende uit het Cohesiefonds toegekende bijstand 5
Verordening (EG) nr. 1387/2002 van de Commissie van 30 juli 2002 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten 24
Verordening (EG) nr. 1388/2002 van de Commissie van 30 juli 2002 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 30
Verordening (EG) nr. 1389/2002 van de Commissie van 30 juli 2002 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de suikersector 32
Verordening (EG) nr. 1390/2002 van de Commissie van 30 juli 2002 tot vaststelling van de productierestitutie voor in de chemische industrie gebruikte witte suiker 35
Verordening (EG) nr. 1391/2002 van de Commissie van 30 juli 2002 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen 36
*Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie) 37

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2002/628/EC
*Besluit van de Raad van 25 juni 2002 inzake de sluiting namens de Europese Gemeenschap van het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid 48

Rectificaties
Rectificatie op Verordening (EG) nr. 1359/2002 van de Commissie van 25 juli 2002 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst en schorsing van de afgifte van de uitvoercertificaten (PB L 197 van 26.7.2002) 66
Rectificatie van Besluit nr. 2/2002 van de Associatieraad van de associatie tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Hongarije, anderzijds van 16 april 2002 betreffende de verbetering van de in Protocol nr. 3 bij de Europaovereenkomst vastgelegde handelsregelingen voor verwerkte landbouwproducten (PB L 172 van 2.7.2002) 67
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top