EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:187:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 187, 16 juli 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 187
45e jaargang
16 juli 2002
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 1281/2002 van de Commissie van 15 juli 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
*Verordening (EG) nr. 1282/2002 van de Commissie van 15 juli 2002 houdende wijziging van de bijlagen bij Richtlijn 92/65/EEG van de Raad tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van dieren, sperma, eicellen en embryo's waarvoor ten aanzien van de veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving als bedoeld in bijlage A, onder I, van Richtlijn 90/425/EEG geldt (1) 3
*Verordening (EG) nr. 1283/2002 van de Commissie van 15 juli 2002 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 2002/2003, van de voor gedroogde pruimen (basisproduct) aan de telers te betalen minimumprijs en van het bedrag van de productiesteun voor pruimedanten 13
*Verordening (EG) nr. 1284/2002 van de Commissie van 15 juli 2002 tot vaststelling van de handelsnorm voor ongedopte hazelnoten 14
*Verordening (EG) nr. 1285/2002 van de Commissie van 15 juli 2002 tot aanvulling van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2301/97 betreffende de opneming van bepaalde benamingen in het "specificiteitscertificeringsregister" zoals bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2082/92 van de Raad inzake de specificiteitscertificering voor landbouwproducten en levensmiddelen (Kalakukko) 21
*Verordening (EG) nr. 1286/2002 van de Commissie van 15 juli 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2125/95 wat betreft de lijst van de Chinese autoriteiten die bevoegd zijn voor de afgifte van certificaten van oorsprong voor paddestoelenconserven 23
*Verordening (EG) nr. 1287/2002 van de Commissie van 15 juli 2002 wijziging van bijlage 3 bij Verordening (EG) nr. 560/2002 tot instelling van voorlopige vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van de invoer van bepaalde ijzer- en staalproducten 25
Verordening (EG) nr. 1288/2002 van de Commissie van 15 juli 2002 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen 26
Verordening (EG) nr. 1289/2002 van de Commissie van 15 juli 2002 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen 29
*Richtlijn 2002/63/EG van de Commissie van 11 juli 2002 houdende vaststelling van communautaire bemonsteringsmethoden voor de officiële controle op residuen van bestrijdingsmiddelen in en op producten van plantaardige en van dierlijke oorsprong en tot intrekking van Richtlijn 79/700/EEG (1) 30

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2002/585/EC
*Beschikking van de Raad van 12 juli 2002 betreffende de aanpassing van deel III en deel VIII van de gemeenschappelijke instructies aan de diplomatieke en consulaire beroepsposten 44
2002/586/EC
*Beschikking van de Raad van 12 juli 2002 betreffende de aanpassing van deel VI van de gemeenschappelijke visuminstructies 48
2002/587/EC
*Beschikking van de Raad van 12 juli 2002 betreffende de herziening van het gemeenschappelijk handboek 50
Commissie
2002/588/EC
*Beschikking van de Commissie van 11 juli 2002 tot wijziging van Beschikking 1999/466/EG houdende erkenning van de rundveebeslagen in bepaalde lidstaten of regio's van lidstaten als officieel brucellosevrij (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2576) (1) 52
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top