EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:168:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 168, 27 juni 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 168
45e jaargang
27 juni 2002
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1107/2002 van de Raad van 25 juni 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 92/2002 tot instelling van definitieve antidumpingrechten en tot de definitieve invordering van de voorlopige antidumpingrechten op ureum uit Belarus, Bulgarije, Estland, Kroatië, Libië, Litouwen, Oekraïne en Roemenië 1
Verordening (EG) nr. 1108/2002 van de Commissie van 26 juni 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 3
Verordening (EG) nr. 1109/2002 van de Commissie van 26 juni 2002 tot vaststelling van de uitvoerrestituties voor noten 5
Verordening (EG) nr. 1110/2002 van de Commissie van 26 juni 2002 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector groenten en fruit 8
Verordening (EG) nr. 1111/2002 van de Commissie van 26 juni 2002 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector van op basis van groenten en fruit verwerkte producten, andere dan voor toegevoegde suiker toegekende restituties 11
*Verordening (EG) nr. 1112/2002 van de Commissie van 20 juni 2002 houdende bepalingen voor de uitvoering van de vierde fase van het werkprogramma als bedoeld in artikel 8, lid 2, van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1) 14
*Verordening (EG) nr. 1113/2002 van de Commissie van 26 juni 2002 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1788/2001 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van de voorschriften inzake het controlecertificaat voor de invoer uit derde landen op grond van artikel 11 van Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad 31
Verordening (EG) nr. 1114/2002 van de Commissie van 26 juni 2002 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten, die in juni 2002 worden ingediend op grond van de tariefcontingenten voor de invoer van bepaalde producten in de varkensvleessector voor de periode van 1 juli tot en met 30 september 2002 32
Verordening (EG) nr. 1115/2002 van de Commissie van 26 juni 2002 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector varkensvlees, die in juni 2002 worden ingediend op grond van Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor varkensvlees en bepaalde andere landbouwproducten 34
Verordening (EG) nr. 1116/2002 van de Commissie van 26 juni 2002 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector varkensvlees, die in juni 2002 worden ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten overeenkomsten met de Republiek Polen, de Republiek Hongarije, de Tsjechische Republiek, de Slowaakse Republiek, Bulgarije en Roemenië 36
Verordening (EG) nr. 1117/2002 van de Commissie van 26 juni 2002 tot vaststelling van de hoeveelheid van bepaalde producten van de sector varkensvlees die, in het kader van de regeling die is vastgesteld in de tussen de Gemeenschap, enerzijds, en Estland, Letland en Litouwen, anderzijds, gesloten overeenkomsten betreffende vrijhandel, beschikbaar is voor het vierde kwartaal van 2002 38
Verordening (EG) nr. 1118/2002 van de Commissie van 26 juni 2002 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector varkensvlees, die in juni 2002 worden ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten overeenkomst met Slovenië 40
Verordening (EG) nr. 1119/2002 van de Commissie van 26 juni 2002 tot vaststelling van de productierestitutie voor olijfolie die wordt gebruikt voor de vervaardiging van bepaalde conserven 42
*Richtlijn 2002/47/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juni 2002 betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten 43

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2002/498/EC
*Besluit van de Commissie van 5 juni 2002 tot aanvaarding van een verbintenis in verband met de antidumpingprocedure met betrekking tot de invoer van ureum van oorsprong uit onder meer Litouwen 51
2002/499/EC
*Beschikking van de Commissie van 26 juni 2002 houdende machtiging om voor op natuurlijke of kunstmatige wijze opgekweekte miniatuurplanten van Chamaecyparis Spach, Juniperus L. en Pinus L., van oorsprong uit de Republiek Korea, afwijking van sommige bepalingen van Richtlijn 2000/29/EG van de Raad toe te staan (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2251) 53

Rectificaties
Rectificatie van Richtlijn 2001/89/EG van de Raad van 23 oktober 2001 betreffende maatregelen van de Gemeenschap ter bestrijding van klassieke varkenspest (PB L 316 van 1.12.2001) 58
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top