EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:155:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 155, 14 juni 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 155
45e jaargang
14 juni 2002
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1011/2002 van de Raad van 10 juni 2002 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op actieve kool in poedervorm (AKP) uit de Volksrepubliek China 1
*Verordening (EG) nr. 1012/2002 van de Raad van 10 juni 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2334/97 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van bepaalde vlakke houten laadborden van oorsprong uit de Republiek Polen en tot definitieve inning van het ingestelde voorlopige recht 11
Verordening (EG) nr. 1013/2002 van de Commissie van 13 juni 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 16
Verordening (EG) nr. 1014/2002 van de Commissie van 13 juni 2002 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse 18
Verordening (EG) nr. 1015/2002 van de Commissie van 13 juni 2002 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 20
Verordening (EG) nr. 1016/2002 van de Commissie van 13 juni 2002 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de 42e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1430/2001 22
*Verordening (EG) nr. 1017/2002 van de Commissie van 13 juni 2002 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur 23
*Verordening (EG) nr. 1018/2002 van de Commissie van 13 juni 2002 tot aanvulling van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2400/96 betreffende de inschrijving van bepaalde benamingen in het "Register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen" bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen (Fagiolo di Sorana) 25
*Verordening (EG) nr. 1019/2002 van de Commissie van 13 juni 2002 betreffende de handelsnormen voor olijfolie 27
*Verordening (EG) nr. 1020/2002 van de Commissie van 13 juni 2002 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2958/93 houdende gemeenschappelijke toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 2019/93 van de Raad wat de specifieke regeling voor de voorziening met bepaalde landbouwproducten betreft 32
Verordening (EG) nr. 1021/2002 van de Commissie van 13 juni 2002 betreffende de offertes voor de uitvoer van gerst die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 901/2002 35
Verordening (EG) nr. 1022/2002 van de Commissie van 13 juni 2002 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van haver in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1789/2001 36
Verordening (EG) nr. 1023/2002 van de Commissie van 13 juni 2002 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 899/2002 37
Verordening (EG) nr. 1024/2002 van de Commissie van 13 juni 2002 tot vaststelling van de maximumverlaging van het recht bij invoer van maïs in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 537/2002 38
Verordening (EG) nr. 1025/2002 van de Commissie van 13 juni 2002 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten 39
Verordening (EG) nr. 1026/2002 van de Commissie van 13 juni 2002 houdende wijziging van de restituties welke van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 46
Verordening (EG) nr. 1027/2002 van de Commissie van 13 juni 2002 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I bij het Verdrag vermelde goederen 48
Verordening (EG) nr. 1028/2002 van de Commissie van 13 juni 2002 tot vaststelling van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag 52
Verordening (EG) nr. 1029/2002 van de Commissie van 13 juni 2002 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten 54

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2002/454/EC
*Beschikking van de Commissie van 12 juni 2002 inzake een tijdelijk experiment met betrekking tot het verhogen van het maximumgewicht van een partij zaaizaad van groenvoedergewassen in het kader van Richtlijn 66/401/EEG van de Raad (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2078) (1) 57
2002/455/EC
*Beschikking van de Commissie van 13 juni 2002 tot wijziging van Beschikking 2001/881/EG met betrekking tot de lijst van grensinspectieposten die zijn erkend voor de veterinaire controles van dieren en dierlijke producten uit derde landen (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2113) (1) 59
2002/456/EC
*Beschikking van de Commissie van 13 juni 2002 tot wijziging van Beschikking 92/452/EEG houdende vaststelling van lijsten van embryoteams en embryoproductieteams die in derde landen zijn erkend met het oog op de uitvoer van runderembryo's naar de Gemeenschap, met betrekking tot Hongarije (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2117) (1) 60
Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
*Gemeenschappelijk Standpunt van de raad van 13 juni 2002 tot wijziging en verlenging van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/357/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Liberia 62

Rectificaties
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 563/2002 van de Commissie van 2 april 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 466/2001 tot vaststelling van maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen (PB L 86 van 3.4.2002) 63
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 637/2002 van de Commissie van 12 april 2002 tot herverdeling van niet benutte hoeveelheden van de kwantitatieve contingenten die in 2001 van toepassing waren op bepaalde producten van oorsprong uit de Volksrepubliek China (PB L 96 van 13.4.2002) 63
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top