EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:151:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 151, 11 juni 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 151
45e jaargang
11 juni 2002
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 988/2002 van de Raad van 3 juni 2002 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3677/90 houdende maatregelen om te voorkomen dat bepaalde stoffen worden misbruikt voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen 1
Verordening (EG) nr. 989/2002 van de Commissie van 10 juni 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 4
Verordening (EG) nr. 990/2002 van de Commissie van 10 juni 2002 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit 6
Verordening (EG) nr. 991/2002 van de Commissie van 10 juni 2002 tot vaststelling van de communautaire producenten- en invoerprijzen voor anjers en rozen met het oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook 7
Verordening (EG) nr. 992/2002 van de Commissie van 10 juni 2002 tot schorsing van het preferentiële douanerecht en tot wederinvoering van het recht van het gemeenschappelijk douanetarief bij invoer van veelbloemige anjers (tros) van oorsprong uit Israël 9
*Verordening (EG) nr. 993/2002 van de Europese Centrale Bank van 6 juni 2002 houdende rectificatie van Verordening ECB/2001/13 met betrekking tot de geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen (ECB/2002/4) 11

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2002/439/EC
*Beschikking van de Raad van 4 juni 2002 houdende machtiging van Duitsland tot het toepassen van een maatregel die afwijkt van artikel 21 van de Zesde Richtlijn 77/388/EEG betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting 12
Commissie
2002/440/EC
*Besluit van de Commissie van 27 mei 2002 tot beëindiging van het onderzoek naar handelsbelemmeringen bestaande uit handelspraktijken van Brazilië in verband met sorbitol 14
2002/441/EC
*Beschikking van de Commissie van 10 juni 2002 tot wijziging van Beschikking 2002/69/EG van de Commissie betreffende beschermende maatregelen ten aanzien van uit China ingevoerde producten van dierlijke oorsprong (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2062) (1) 16
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top