EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:140:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 140, 30 mei 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 140
45e jaargang
30 mei 2002
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudBesluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
*Gemeenschappelijk optreden van de Raad van 27 mei 2002 betreffende financiële steun voor het internationaal onderhandelingsproces dat moet leiden tot de aanneming van een internationale gedragscode tegen de proliferatie van ballistische raketten 1
I Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 889/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 13 mei 2002 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2027/97 van de Raad betreffende de aansprakelijkheid van luchtvervoerders bij ongevallen (1) 2
Verordening (EG) nr. 890/2002 van de Commissie van 29 mei 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 6
Verordening (EG) nr. 891/2002 van de Commissie van 29 mei 2002 houdende vaststelling, in het kader van de tariefcontingenten, van bepaalde indicatieve hoeveelheden en van individuele maxima voor de afgifte van certificaten voor de invoer van bananen in de Gemeenschap voor het derde kwartaal van het jaar 2002 8
*Verordening (EG) nr. 892/2002 van de Commissie van 29 mei 2002 houdende vaststelling van de steun, voor het verkoopseizoen 2002/2003, voor perziken en peren bestemd voor verwerking, in het kader van Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad 9
*Richtlijn 2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 mei 2002 inzake ongewenste stoffen in diervoeding 10
Verklaring van de Raad 22

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2002/407/EC
*Besluit nr. 2/2002 van de Associatieraad EU-Tsjechië van 27 maart 2002 tot vaststelling van de voorwaarden voor de deelname van de Tsjechische Republiek aan programma's van de Gemeenschap 23
Commissie
2002/408/EC
*Beschikking van de Commissie van 24 mei 2002 betreffende de verkoop van residuen van communautaire olijfolie die in het bezit zijn van het Italiaanse interventiebureau (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 1642) 25
EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE
Toezichthoudende Autoriteit van de EVA
308/2000/COL
*Besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA nr. 308/2000/COL van 30 oktober 2001 tot herziening van de richtsnoeren voor de toepassing van de EER-regels inzake staatssteun en risicokapitaal en houdende de negenentwintigste wijziging van de formele en materiële regels op het gebied van staatssteun 27

Rectificaties
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 163/2002 van de Raad van 28 januari 2002 tot uitbreiding van het definitief antidumpingrecht dat werd ingesteld bij Verordening (EG) nr. 368/98 op de invoer van glyfosaat van oorsprong uit de Volksrepubliek China tot de invoer van glyfosaat verzonden uit Maleisië of Taiwan, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit Maleisië of Taiwan en tot beëindiging van het onderzoek ten aanzien van de invoer van een Maleisische en een Taiwanese exporterende producent (PB L 30 van 31.1.2002) 38
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 311/2002 van de Raad van 18 februari 2002 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van bepaalde magneetschijven (3,5″ microschijven) van oorsprong uit Hongkong en de Republiek Korea (PB L 50 van 21.2.2002) 38
Rectificatie van het protocol inzake conformiteitsbeoordeling en de aanvaarding van industrieproducten bij de Europa-overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Hongarije, anderzijds (PB L 135 van 17.5.2001) 39
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top