EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:093:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 93, 10 april 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 93
45e jaargang
10 april 2002
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 608/2002 van de Commissie van 9 april 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 609/2002 van de Commissie van 9 april 2002 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 395/2002 en houdende verhoging tot ongeveer 25000 ton, van de hoeveelheid rijst uit de Italiaanse interventievoorraden waarvoor een permanente inschrijving voor de verkoop op de interne markt gehouden wordt 3
Verordening (EG) nr. 610/2002 van de Commissie van 9 april 2002 tot wijziging van de uitvoerrestituties in de sector slachtpluimvee 4

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2002/269/EC
*Beschikking van de Commissie van 8 april 2002 houdende wijziging van Beschikking 2001/574/EG tot vaststelling van een gemeenschappelijke merkstof voor gasolie en kerosine voor fiscale doeleinden (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 1244) 6
2002/270/EC
*Beschikking van de Commissie van 9 april 2002 tot wijziging van de Beschikkingen 93/24/EEG, 93/244/EEG en 2001/618/EG ten aanzien van de lijst van lidstaten en regio's die vrij zijn van de ziekte van Aujeszky en regio's waar goedgekeurde programma's voor de bestrijding van de ziekte van Aujeszky worden uitgevoerd (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 1326) (1) 7

Rectificaties
Rectificatie op Verordening (EG) nr. 528/2002 van de Commissie van 22 maart 2002 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector varkensvlees, die in maart 2002 worden ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten overeenkomst met Slovenië (PB L 80 van 23.3.2002) 10
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top