EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:077:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 77, 20 maart 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 77
45e jaargang
20 maart 2002
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG, EGKS, Euratom) nr. 490/2002 van de Raad van 18 maart 2002 houdende wijziging van de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen wat betreft de duur van overeenkomsten van hulpfunctionarissen 1
Verordening (EG) nr. 491/2002 van de Commissie van 19 maart 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 2
*Verordening (EG) nr. 492/2002 van de Commissie van 19 maart 2002 tot afwijking van Verordening (EG) nr. 562/2000 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad wat de openbare interventieaankoop in de sector rundvlees betreft, en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1627/89 betreffende de aankoop van rundvlees door middel van inschrijving 4
*Verordening (EG) nr. 493/2002 van de Commissie van 19 maart 2002 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2771/75 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector eieren en van Verordening (EEG) nr. 2777/75 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector slachtpluimvee, wat de codes van de gecombineerde nomenclatuur voor bepaalde producten betreft 7
*Verordening (EG) nr. 494/2002 van de Commissie van 19 maart 2002 tot vaststelling van aanvullende technische maatregelen voor het herstel van het heekbestand in de ICES-deelgebieden III, IV, V, VI en VII en in de ICES-sectoren VIIIa, b, d, e 8
*Richtlijn 2002/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 maart 2002 tot wijziging van Richtlijn 79/267/EEG van de Raad op het gebied van de solvabiliteitsmargevereisten voor levensverzekeringsondernemingen 11
*Richtlijn 2002/13/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 maart 2002 tot wijziging van Richtlijn 73/239/EEG van de Raad op het gebied van de solvabiliteitsmargevereisten voor schadeverzekeringsondernemingen 17
*Richtlijn 2002/28/EG van de Commissie van 19 maart 2002 tot wijziging van bepaalde bijlagen bij Richtlijn 2000/29/EG van de Raad betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen 23
*Richtlijn 2002/29/EG van de Commissie van 19 maart 2002 houdende wijziging van Richtlijn 2001/32/EG ten aanzien van bepaalde beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan 26

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2002/229/EC
*Beschikking van de Commissie van 13 november 2001 inzake de steunmaatregelen die de regio Sardinië (Italië) voornemens is uit te voeren ten behoeve van de herstructurering van bedrijven in moeilijkheden in de sector beschermde teelten (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 3445) 29
2002/230/EC
*Beschikking van de Commissie van 15 maart 2002 betreffende de financiële steun van de Gemeenschap voor de werking van bepaalde communautaire referentielaboratoria op het gebied van diergezondheid en levende dieren in 2002 (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 1003) 47
2002/231/EC
*Beschikking van de Commissie van 18 maart 2002 tot vaststelling van de herziene milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur voor schoeisel en tot wijziging van Beschikking 1999/179/EG (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 1015) (1) 50
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top