EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:053:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 53, 23 februari 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 53
45e jaargang
23 februari 2002
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 332/2002 van de Raad van 18 februari 2002 houdende instelling van een mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn van de betalingsbalansen van de lidstaten 1
*Verordening (EG) nr. 333/2002 van de Raad van 18 februari 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor een blad waarop een visum kan worden aangebracht dat door lidstaten wordt afgegeven aan houders van een reisdocument dat door de lidstaat die het blad opstelt niet wordt erkend 4
*Verordening (EG) nr. 334/2002 van de Raad van 18 februari 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1683/95 betreffende de invoering van een uniform visummodel 7
Verordening (EG) nr. 335/2002 van de Commissie van 22 februari 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 9
*Verordening (EG) nr. 336/2002 van de Commissie van 22 februari 2002 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 805/1999 tot vaststelling van een aantal bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 718/1999 van de Raad betreffende het beleid ten aanzien van de capaciteit van de communautaire binnenvaartvloot, met het oog op de bevordering van het vervoer over de binnenwateren 11
Verordening (EG) nr. 337/2002 van de Commissie van 22 februari 2002 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2007/2001 13
Verordening (EG) nr. 338/2002 van de Commissie van 22 februari 2002 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen in Europa, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2008/2001 14
Verordening (EG) nr. 339/2002 van de Commissie van 22 februari 2002 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2009/2001 15
Verordening (EG) nr. 340/2002 van de Commissie van 22 februari 2002 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van langkorrelige volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2010/2001 16
Verordening (EG) nr. 341/2002 van de Commissie van 22 februari 2002 betreffende de offertes voor de verzending van langkorrelige gedopte rijst bestemd voor het eiland Réunion, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2011/2001 17
Verordening (EG) nr. 342/2002 van de Commissie van 22 februari 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 713/2001 betreffende de aankoop van rundvlees op grond van Verordening (EG) nr. 690/2001 18
*Richtlijn 2002/11/EG van de Raad van 14 februari 2002 tot wijziging van Richtlijn 68/193/EEG betreffende het in de handel brengen van vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken en tot intrekking van Richtlijn 74/649/EEG 20

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Europees Parlement en Raad
2002/158/EC
*Besluit van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2001 betreffende het gebruik van het flexibiliteitsinstrument (punt 24 van het Interinstitutioneel Akkoord van 6 mei 1999 over de begrotingsdiscipline en de verbetering van de begrotingsprocedure) 28
Commissie
2002/159/EC
*Beschikking van de Commissie van 18 februari 2002 betreffende een gemeenschappelijk model voor de indiening van samenvattingen van nationale gegevens over de brandstofkwaliteit (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 508) 30
2002/160/EC
*Beschikking van de Commissie van 21 februari 2002 tot wijziging van bijlage D bij Richtlijn 90/426/EEG van de Raad met betrekking tot de diagnostische tests voor paardenpest (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 556) (1) 37
2002/161/EC
*Beschikking van de Commissie van 22 februari 2002 houdende goedkeuring van de door Duitsland ingediende programma's voor de uitroeiing van klassieke varkenspest bij wilde varkens in Saarland en voor het uitvoeren van noodvaccinatie tegen klassieke varkenspest bij wilde varkens in Rheinland-Pfalz en Saarland (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 617) (1) 43
2002/162/EC
*Beschikking van de Commissie van 22 februari 2002 houdende wijziging van de Beschikkingen 2001/925/EG, 2002/33/EG en 2002/41/EG teneinde de looptijd van bepaalde beschermende maatregelen en uitvoeringsbepalingen ten aanzien van klassieke varkenspest in Spanje te verlengen (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 618) (1) 45
2002/163/EC
*Beschikking van de Commissie van 22 februari 2002 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met klassieke varkenspest in Luxemburg (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 671) (1) 46
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top