EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:041:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 41, 13 februari 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 41
45e jaargang
13 februari 2002
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 254/2002 van de Raad van 12 februari 2002 tot vaststelling van maatregelen voor 2002 voor het herstel van het kabeljauwbestand in de Ierse Zee (ICES-sector VIIa) 1
Verordening (EG) nr. 255/2002 van de Commissie van 12 februari 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 4
*Verordening (EG) nr. 256/2002 van de Commissie van 12 februari 2002 betreffende de voorlopige vergunning voor nieuwe toevoegingsmiddelen, de verlenging van de voorlopige vergunning voor een toevoegingsmiddel en de permanente vergunning voor een toevoegingsmiddel in de diervoeding (1) 6
*Verordening (EG) nr. 257/2002 van de Commissie van 12 februari 2002 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 194/97 tot vaststelling van maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen en van Verordening (EG) nr. 466/2001 tot vaststelling van maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen (1) 12
*Verordening (EG) nr. 258/2002 van de Commissie van 12 februari 2002 tot vaststelling van het voor de lidstaten en voor het verkoopseizoen 2001 geldende inkomensverlies en het premiebedrag per ooi en per geit en tot vaststelling van de bijzondere steun voor de schapen- en geitenhouderij in bepaalde probleemgebieden in de Gemeenschap 16
Verordening (EG) nr. 259/2002 van de Commissie van 12 februari 2002 tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker 18
*Richtlijn 2001/107/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 januari 2002 tot wijziging van Richtlijn 85/611/EEG van de Raad tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) met het oog op de reglementering van beheermaatschappijen en vereenvoudigde prospectussen 20
*Richtlijn 2001/108/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 januari 2002 tot wijziging van Richtlijn 85/611/EEG van de Raad tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's), betreffende beleggingen van icbe's 35

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2002/111/EC
*Beschikking van de Commissie van 11 februari 2002 houdende wijziging van Richtlijn 92/33/EEG tot verlenging van de periode waarin mag worden afgeweken van de voorwaarden voor invoer van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen uit derde landen (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 427) (1) 43
2002/112/EC
*Beschikking van de Commissie van 11 februari 2002 houdende wijziging van Richtlijn 92/34/EEG tot verlenging van de periode waarin mag worden afgeweken van de voorwaarden voor invoer, uit derde landen, van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 428) (1) 44
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top