EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:031:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 31, 01 februari 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN -

L 31
45e jaargang
1 februari 2002
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden 1
*Verordening (EG) nr. 179/2002 van de Raad van 28 januari 2002 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2792/1999 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen en voorwaarden voor de structurele acties van de Gemeenschap in de visserijsector 25
Verordening (EG) nr. 180/2002 van de Commissie van 31 januari 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 27
*Verordening (EG) nr. 181/2002 van de Commissie van 31 januari 2002 houdende het besluit om geen gevolg te geven aan de vijfentwintigste deelinschrijving voor witte suiker in het kader van de permanente inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1430/2001 29
Verordening (EG) nr. 182/2002 van de Commissie van 31 januari 2002 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse 30
Verordening (EG) nr. 183/2002 van de Commissie van 31 januari 2002 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 32
Verordening (EG) nr. 184/2002 van de Commissie van 31 januari 2002 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de suikersector 34
Verordening (EG) nr. 185/2002 van de Commissie van 31 januari 2002 tot vaststelling van de productierestitutie voor in de chemische industrie gebruikte witte suiker 37
Verordening (EG) nr. 186/2002 van de Commissie van 31 januari 2002 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen 39
Verordening (EG) nr. 187/2002 van de Commissie van 31 januari 2002 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen 40
Verordening (EG) nr. 188/2002 van de Commissie van 31 januari 2002 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst en schorsing van de afgifte van de uitvoercertificaten 43
Verordening (EG) nr. 189/2002 van de Commissie van 31 januari 2002 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 46
Verordening (EG) nr. 190/2002 van de Commissie van 31 januari 2002 houdende vaststelling van de restituties welke van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 48
Verordening (EG) nr. 191/2002 van de Commissie van 31 januari 2002 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I bij het Verdrag vermelde goederen 51
*Verordening (EG) nr. 192/2002 van de Commissie van 31 januari 2002 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor suiker en mengsels van suiker en cacao met oorsprongscumulatie ACS/LGO of EG/LGO 55
Verordening (EG) nr. 193/2002 van de Commissie van 31 januari 2002 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten 59
Verordening (EG) nr. 194/2002 van de Commissie van 31 januari 2002 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen 62
Verordening (EG) nr. 195/2002 van de Commissie van 31 januari 2002 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 943/2001 64
Verordening (EG) nr. 196/2002 van de Commissie van 31 januari 2002 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van gerst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1558/2001 65
Verordening (EG) nr. 197/2002 van de Commissie van 31 januari 2002 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rogge in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1005/2001 66
Verordening (EG) nr. 198/2002 van de Commissie van 31 januari 2002 tot vaststelling van de maximumverlaging van het recht bij invoer van maïs in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 9/2002 67
Verordening (EG) nr. 199/2002 van de Commissie van 31 januari 2002 tot vaststelling van de maximumverlaging van het recht bij invoer van maïs in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 30/2002 68
Verordening (EG) nr. 200/2002 van de Commissie van 31 januari 2002 tot vaststelling van de restituties die gelden voor de in het kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde producten van de sectoren granen en rijst 69
Verordening (EG) nr. 201/2002 van de Commissie van 31 januari 2002 tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker 71
Verordening (EG) nr. 202/2002 van de Commissie van 31 januari 2002 tot vaststelling van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag 73
Verordening (EG) nr. 203/2002 van de Commissie van 31 januari 2002 tot vaststelling van het op de restitutie voor mout toe te passen correctiebedrag 75

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2002/70/EC
*Beschikking van de Raad van 28 januari 2002 houdende wijziging van Beschikking 97/413/EG inzake de doelstellingen en bepalingen voor de herstructurering, in de periode van 1 januari 1997 tot en met 31 december 2001, van de communautaire visserijsector met het oog op de totstandbrenging van een duurzaam evenwicht tussen de visbestanden en de exploitatie daarvan 77
Commissie
2002/71/EC
*Beschikking van de Commissie van 3 juli 2001 betreffende de staatssteun die Duitsland ten gunste van KHK Verbindetechnik GmbH Brotterode heeft verleend (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1781) (1) 80

Rectificaties
Rectificatie op Beschikking 2001/781/EG van de Commissie van 25 september 2001 tot vaststelling van een handleiding van ontvangende instanties en een lijst van de stukken waarvan de betekening of kennisgeving mogelijk is op grond van Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (PB L 298 van 15.11.2001) 88
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top