EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:016:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 16, 18 januari 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN -

L 16
45e jaargang
18 januari 2002
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 75/2002 van de Commissie van 17 januari 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
*Verordening (EG) nr. 76/2002 van de Commissie van 17 januari 2002 tot instelling van voorafgaand communautair toezicht op de invoer van bepaalde onder het EGKS-Verdrag en het EG-Verdrag vallende ijzer- en staalproducten van oorsprong uit bepaalde derde landen 3
*Verordening (EG) nr. 77/2002 van de Commissie van 17 januari 2002 tot wijziging van de bijlagen I en III bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong (1) 9
*Beschikking nr. 78/2002/EGKS van de Commissie van 17 januari 2002 houdende afwijking van Aanbeveling nr. 1/64 van de Hoge Autoriteit betreffende een verhoging van de bescherming van ijzer- en staalproducten aan de buitengrenzen van de Gemeenschap (169e afwijking) 12
Verordening (EG) nr. 79/2002 van de Commissie van 17 januari 2002 betreffende de afgifte van A-certificaten voor de invoer van knoflook 16
Verordening (EG) nr. 80/2002 van de Commissie van 17 januari 2002 betreffende de afgifte van A-certificaten voor de invoer van knoflook 17
Verordening (EG) nr. 81/2002 van de Commissie van 17 januari 2002 betreffende de afgifte van A-certificaten voor de invoer van knoflook 18
Verordening (EG) nr. 82/2002 van de Commissie van 17 januari 2002 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het A2-stelsel in de sector groenten en fruit 19
Verordening (EG) nr. 83/2002 van de Commissie van 17 januari 2002 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het A3-stelsel in de sector groenten en fruit 21
Verordening (EG) nr. 84/2002 van de Commissie van 17 januari 2002 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten voor op basis van groenten en fruit verwerkte producten 22
Verordening (EG) nr. 85/2002 van de Commissie van 17 januari 2002 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse 23
Verordening (EG) nr. 86/2002 van de Commissie van 17 januari 2002 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de 23e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1430/2001 25
Verordening (EG) nr. 87/2002 van de Commissie van 17 januari 2002 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 26
Verordening (EG) nr. 88/2002 van de Commissie van 17 januari 2002 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 943/2001 28
Verordening (EG) nr. 89/2002 van de Commissie van 17 januari 2002 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van gerst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1558/2001 29
Verordening (EG) nr. 90/2002 van de Commissie van 17 januari 2002 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rogge in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1005/2001 30
Verordening (EG) nr. 91/2002 van de Commissie van 17 januari 2002 tot vaststelling van de maximumverlaging van het recht bij invoer van maïs in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 9/2002 31
*Richtlijn 2001/100/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 december 2001 tot wijziging van Richtlijn 70/220/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten met betrekking tot maatregelen tegen luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen (1) 32

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2002/38/EC
*Beschikking van de Commissie van 27 december 2001 tot vaststelling van de enquêteparameters en van typecodes en -regels voor de transcriptie in machineleesbare vorm van de enquêtegegevens over bepaalde soorten fruitbomen (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 4626) 35
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top