EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:278:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 278, 23 oktober 2001


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 278
44e jaargang
23 oktober 2001
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 2063/2001 van de Commissie van 22 oktober 2001 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
*Verordening (EG) nr. 2064/2001 van de Commissie van 22 oktober 2001 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur 3
*Verordening (EG) nr. 2065/2001 van de Commissie van 22 oktober 2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad met betrekking tot de informatieverstrekking aan de consument in de sector visserijproducten en producten van de aquacultuur (1) 6
*Verordening (EG) nr. 2066/2001 van de Commissie van 22 oktober 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1622/2000 ten aanzien van het gebruik van lysozym in wijnbouwproducten 9
*Verordening (EG) nr. 2067/2001 van de Commissie van 22 oktober 2001 houdende vaststelling van de opbrengst aan olijven en aan olie voor het verkoopseizoen 2000/2001 11
Verordening (EG) nr. 2068/2001 van de Commissie van 22 oktober 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1801/2001 teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de interne markt van gerst uit de voorraden van het Spaanse interventiebureau betrekking heeft, tot 450000 ton te verhogen 27

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2001/741/EC
*Beschikking van de Raad van 16 oktober 2001 waarbij de Bondsrepubliek Duitsland wordt gemachtigd met de Republiek Polen een overeenkomst te sluiten waarin bepalingen voorkomen die afwijken van de artikelen 2 en 3 van de Zesde richtlijn 77/388/EEG betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake omzetbelasting 28
2001/742/EC
*Beschikking van de Raad van 16 oktober 2001 waarbij de Bondsrepubliek Duitsland wordt gemachtigd met de Tsjechische Republiek een overeenkomst te sluiten waarin bepalingen voorkomen die afwijken van de artikelen 2 en 3 van de Zesde Richtlijn 77/388/EEG betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake omzetbelasting 30
Commissie
2001/743/EC
*Beschikking van de Commissie van 19 oktober 2001 houdende wijziging van Beschikking 95/340/EG tot vaststelling van een voorlopige lijst van derde landen waaruit de lidstaten de invoer van melk en producten op basis van melk toestaan (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 3125) (1) 32
2001/744/EC
*Beschikking van de Commissie van 17 oktober 2001 tot wijziging van bijlage V bij Richtlijn 1999/30/EG van de Raad betreffende grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood in de lucht (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 3091) (1) 35
2001/745/EC
*Beschikking van de Commissie van 17 oktober 2001 met betrekking tot de veterinairrechtelijke voorschriften en de voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer van vers vlees van runderen uit Nieuw-Caledonië (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 3098) (1) 37
2001/746/EC
*Beschikking van de Commissie van 17 oktober 2001 betreffende aanvullende garanties ten aanzien van de ziekte van Aujeszky voor varkens die voor bepaalde delen van Duitsland zijn bestemd, en tot wijziging van de Beschikkingen 93/24/EEG, 93/244/EEG en 2001/618/EG (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 3099) (1) 41
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top