EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:274:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 274, 17 oktober 2001


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 274
44e jaargang
17 oktober 2001
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 2024/2001 van de Commissie van 16 oktober 2001 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
*Verordening (EG) nr. 2025/2001 van de Commissie van 16 oktober 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1663/95 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 729/70 van de Raad aangaande de procedure inzake de goedkeuring van de rekeningen van het EOGFL, afdeling Garantie 3
Verordening (EG) nr. 2026/2001 van de Commissie van 16 oktober 2001 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor eieren en eigeel, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 5
Verordening (EG) nr. 2027/2001 van de Commissie van 16 oktober 2001 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector eieren 7
Verordening (EG) nr. 2028/2001 van de Commissie van 16 oktober 2001 tot vaststelling van de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95 9
Verordening (EG) nr. 2029/2001 van de Commissie van 16 oktober 2001 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector van op basis van groenten en fruit verwerkte producten, andere dan voor toegevoegde suiker toegekende restituties 11
Verordening (EG) nr. 2030/2001 van de Commissie van 16 oktober 2001 tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker 14

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2001/729/EC
*Beschikking van de Commissie van 15 oktober 2001 betreffende de lijst van programma's voor de uitroeiing en bewaking van dierziekten en betreffende de lijst van controleprogramma's ter voorkoming van zoönoses, waarvoor in 2002 een financiële bijdrage van de Gemeenschap kan worden verleend (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 3150) 16
2001/730/EC
*Beschikking van de Commissie van 15 oktober 2001 betreffende de lijst van de TSE-bewakingsprogramma's, waarvoor in 2002 een financiële bijdrage van de Gemeenschap kan worden verleend (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 3151) 20
2001/731/EC
*Beschikking van de Commissie van 16 oktober 2001 houdende wijziging van Beschikking 79/542/EEG van de Raad tot vaststelling van een lijst van derde landen waaruit de lidstaten de invoer van runderen, varkens, paardachtigen, schapen en geiten, vers vlees en vleesproducten toestaan, met betrekking tot Nieuw-Caledonië en Saint-Pierre en Miquelon (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 3080) (1) 22
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top