EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:268:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 268, 09 oktober 2001


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 268
44e jaargang
9 oktober 2001
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 1959/2001 van de Commissie van 8 oktober 2001 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 1960/2001 van de Commissie van 8 oktober 2001 inzake de levering van zachte tarwe als voedselhulp 3
*Verordening (EG) nr. 1961/2001 van de Commissie van 8 oktober 2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad wat de toekenning van uitvoerrestituties in de sector groenten en fruit betreft 8
*Verordening (EG) nr. 1962/2001 van de Commissie van 8 oktober 2001 tot wijziging van de in Verordening (EG) nr. 1429/95 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de toekenning van uitvoerrestituties in de sector van op basis van groenten en fruit verwerkte producten, andere dan voor toegevoegde suiker toegekende restituties 19
*Verordening (EG) nr. 1963/2001 van de Commissie van 8 oktober 2001 tot tijdelijke wijziging van Verordening (EG) nr. 2505/96 van de Raad wat de verhoging betreft van bepaalde autonome communautaire tariefcontingenten 21
*Verordening (EG) nr. 1964/2001 van de Commissie van 8 oktober 2001 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2166/83 tot invoering van een vergunningenstelsel voor bepaalde visserijactiviteiten in een gebied ten noorden van Schotland (Shetland) 22
*Verordening (EG) nr. 1965/2001 van de Commissie van 8 oktober 2001 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2807/83 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de registratie van gegevens over de visvangst van de lidstaten 23
*Verordening (EG) nr. 1966/2001 van de Commissie van 8 oktober 2001 tot vaststelling van het maximumbedrag van de compenserende steun die voortvloeit uit de op 1 juli 2001 geldende wisselkoers van het pond sterling 24
*Verordening (EG) nr. 1967/2001 van de Commissie van 8 oktober 2001 tot aanpassing van bepaalde in Denemarken en in Zweden toegekende bedragen aan agromonetaire compenserende steun 26

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2001/718/EC
*Beschikking van de Commissie van 11 oktober 2000 waarbij een concentratie verenigbaar wordt verklaard met de Gemeenschappelijke markt en de EER-overeenkomst (Zaak COMP/M.1845 — AOL/Time Warner) (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 3009) (1) 28
Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
*Gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 8 oktober 2001 houdende wijziging van Gemeenschappelijk Standpunt 96/184/GBVB betreffende de uitvoer van wapens naar voormalig Joegoslavië en Gemeenschappelijk Standpunt 98/240/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen de FRJ 49

Rectificaties
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1815/2001 van de Commissie van 14 september 2001 tot wijziging van de bijlagen I, II en III bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong (PB L 246 van 15.9.2001) 50
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top