EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:182:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 182, 05 juli 2001


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 182
44e jaargang
5 juli 2001
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudBesluiten aangenomen krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie
*Kaderbesluit van de Raad van 26 juni 2001 inzake het witwassen van geld, de identificatie, opsporing, bevriezing, inbeslagneming en confiscatie van hulpmiddelen en van opbrengsten van misdrijven 1
I Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1347/2001 van de Raad van 28 juni 2001 tot aanvulling van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1107/96 van de Commissie betreffende de registratie van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen in het kader van de procedure van artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad 3
Verordening (EG) nr. 1348/2001 van de Commissie van 4 juli 2001 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 5
Verordening (EG) nr. 1349/2001 van de Commissie van 4 juli 2001 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de 46e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1531/2000 7
Verordening (EG) nr. 1350/2001 van de Commissie van 4 juli 2001 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse 8
Verordening (EG) nr. 1351/2001 van de Commissie van 4 juli 2001 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 10
Verordening (EG) nr. 1352/2001 van de Commissie van 4 juli 2001 tot vaststelling van een geraamde balans voor de voorziening van de Canarische Eilanden met bepaalde plantaardige oliën 12
*Verordening (EG) nr. 1353/2001 van de Commissie van 4 juli 2001 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2257/92 houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van Madeira met bepaalde plantaardige oliën 13
*Verordening (EG) nr. 1354/2001 van de Commissie van 4 juli 2001 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad wat betreft de personen en entiteiten vallende onder de bevriezing van tegoeden alsmede de organisaties en organen die zijn vrijgesteld van het verbod op vluchten ten aanzien van de Taliban van Afghanistan 15
*Verordening (EG) nr. 1355/2001 van de Commissie van 4 juli 2001 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 1644/96 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen inzake de steun voor bepaalde zaaddragende leguminosen 24
*Verordening (EG) nr. 1356/2001 van de Commissie van 4 juli 2001 tot aanvulling van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2400/96 betreffende de inschrijving van bepaalde benamingen in het "Register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen" bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen 25
*Beschikking nr. 1357/2001/EGKS van de Commissie van 4 juli 2001 tot wijziging van Beschikking nr. 283/2000/EGKS tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde gewalste, platte producten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, niet geplateerd, noch bekleed, opgerold, enkel warmgewalst, uit onder meer India 27
*Verordening (EG) nr. 1358/2001 van de Commissie van 4 juli 2001 tot vaststelling van specifieke maatregelen op het gebied van de communicatie in de sector rundvlees 34
Verordening (EG) nr. 1359/2001 van de Commissie van 4 juli 2001 tot vaststelling van de specifieke wisselkoers voor de vergoeding van de opslagkosten in de suikersector voor de maand juni 2001 38
*Verordening (EG) nr. 1360/2001 van de Commissie van 3 juli 2001 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen 40
Verordening (EG) nr. 1361/2001 van de Commissie van 4 juli 2001 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector rijst 46
Verordening (EG) nr. 1362/2001 van de Commissie van 4 juli 2001 tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen 49
Verordening (EG) nr. 1363/2001 van de Commissie van 4 juli 2001 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1327/2001 tot vaststelling van de productierestitutie voor in de chemische industrie gebruikte witte suiker 52
Verordening (EG) nr. 1364/2001 van de Commissie van 4 juli 2001 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1310/2001 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de suikersector 53
Verordening (EG) nr. 1365/2001 van de Commissie van 4 juli 2001 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1289/2001 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 54

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2001/501/EC
*Besluit van de Raad van 25 juni 2001 houdende benoeming van een Belgisch lid van het Comité van de Regio's 55
Commissie
2001/502/EC
*Beschikking van de Commissie van 22 juni 2001 betreffende het tijdelijk in de handel brengen van zaaizaad van bepaalde soorten dat niet aan de eisen van Richtlijn 69/208/EEG van Raad voldoet (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1294) (1) 56
2001/503/EC
*Besluit van de Commissie van 22 juni 2001 betreffende door de begunstigde landen uit te voeren voorlichtings- en publiciteitsmaatregelen inzake de bijstand uit het pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid (ISPA) 58
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top