EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:167:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 167, 22 juni 2001


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 167
44e jaargang
22 juni 2001
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 1222/2001 van de Commissie van 21 juni 2001 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 1223/2001 van de Commissie van 21 juni 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 713/2001 betreffende de aankoop van rundvlees op grond van Verordening (EG) nr. 690/2001 3
Verordening (EG) nr. 1224/2001 van de Commissie van 21 juni 2001 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten in de wijnsector 5
Verordening (EG) nr. 1225/2001 van de Commissie van 21 juni 2001 betreffende de offertes voor de uitvoer van zachte tarwe die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 943/2001 6
Verordening (EG) nr. 1226/2001 van de Commissie van 21 juni 2001 tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen 7
*Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij 10

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2001/473/EC
*Besluit van de Raad van 4 april 2001 betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Chili over een protocol betreffende wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken bij de kaderovereenkomst voor samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de Republiek Chili anderzijds 20
Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Chili over een aanvullend protocol betreffende wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken bij de kaderovereenkomst voor samenwerking 21
Protocol betreffende wederzijdse bijstand in douanezaken tussen de administratieve autoriteiten 23
Commissie
2001/474/EC
*Beschikking van de Commissie van 8 mei 2001 tot goedkeuring van de door de lidstaten voor het begrotingsjaar 2000 ingediende rekeningen inzake de door het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Garantie, gefinancierde uitgaven (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1192) 27
2001/475/EC
*Beschikking van de Commissie van 12 juni 2001 met betrekking tot de inventaris van het productiepotentieel voor wijn die Italië heeft ingediend op grond van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1581) 32

Rectificaties
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1189/2001 van de Commissie van 15 juni 2001 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen (PB L 161 van 16.6.2001) 33
Rectificatie op het richtsnoer van de Europese Centrale Bank van 26 april 2001 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees "Real-Time" brutovereveningssysteem (TARGET) (ECB/2001/3) (PB L 140 van 24.5.2001) 34
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top