EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:145:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 145, 31 mei 2001


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 145
44e jaargang
31 mei 2001
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1035/2001 van de Raad van 22 mei 2001 tot invoering van een documentatieregeling voor de vangst van Dissostichus spp. 1
*Verordening (EG) nr. 1036/2001 van de Raad van 22 mei 2001 houdende een verbod op de invoer van Atlantische grootoogtonijn (Thunnus obesus) van oorsprong uit Belize, Cambodja, Equatoriaal-Guinee, Saint Vincent en de Grenadines, alsmede Honduras 10
*Verordening (EG) nr. 1037/2001 van de Raad van 22 mei 2001 houdende machtiging tot aanbieding of levering, voor rechtstreekse menselijke consumptie, van bepaalde ingevoerde wijnen waarop oenologische procédés kunnen zijn toegepast die niet zijn geregeld in Verordening (EG) nr. 1493/1999 12
*Verordening (EG) nr. 1038/2001 van de Raad van 22 mei 2001 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1251/1999 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen 16
Verordening (EG) nr. 1039/2001 van de Commissie van 30 mei 2001 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 17
Verordening (EG) nr. 1040/2001 van de Commissie van 30 mei 2001 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de 41e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1531/2000 19
Verordening (EG) nr. 1041/2001 van de Commissie van 30 mei 2001 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse 20
Verordening (EG) nr. 1042/2001 van de Commissie van 30 mei 2001 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 22
*Verordening (EG) nr. 1043/2001 van de Commissie van 30 mei 2001 houdende wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1431/94, (EG) nr. 1474/95, (EG) nr. 1866/95, (EG) nr. 1251/96, (EG) nr. 2497/96, (EG) nr. 1899/97, (EG) nr. 1396/98 en (EG) nr. 704/1999 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen, in de sector slachtpluimvee en eieren, van bepaalde communautaire tariefcontingenten 24
Verordening (EG) nr. 1044/2001 van de Commissie van 30 mei 2001 houdende toewijzing van uitvoercertificaten voor uitvoer van bepaalde zuivelproducten naar de Dominicaanse Republiek in het kader van het in artikel 20 bis van Verordening (EG) nr. 174/1999 bedoelde contingent 28
*Verordening (EG) nr. 1045/2001 van de Commissie van 30 mei 2001 tot verschuiving van de uiterste datum voor de inzaai van sommige akkerbouwgewassen in sommige regio's voor het verkoopseizoen 2001/2002 en tot afwijking van Verordening (EG) nr. 2316/1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1251/1999 van de Raad tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen 29
*Verordening (EG) nr. 1046/2001 van de Commissie van 30 mei 2001 tot vaststelling van buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sectoren varkensvlees en kalfsvlees in Nederland 31
*Verordening (EG) nr. 1047/2001 van de Commissie van 30 mei 2001 tot invoering van een stelsel van invoer- en oorsprongscertificaten en vaststelling van de wijze van beheer van tariefcontingenten, voor uit derde landen ingevoerde knoflook 35
Verordening (EG) nr. 1048/2001 van de Commissie van 30 mei 2001 tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker 41
*Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie 43

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2001/410/EC
*Beschikking van de Commissie van 30 mei 2001 tot wijziging van Beschikking 93/402/EEG betreffende veterinairrechtelijke voorschriften en veterinaire certificering voor de invoer van vers vlees uit landen van Zuid-Amerika, om rekening te houden met de veterinairrechtelijke situatie in Brazilië en houdende wijziging van Beschikking 2001/388/EG tot wijziging van Beschikking 93/402/EEG betreffende veterinairrechtelijke voorschriften en veterinaire certificering voor de invoer van vers vlees uit landen van Zuid-Amerika, om rekening te houden met de veterinairrechtelijke situatie in Uruguay (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1534) (1) 49

Rectificaties
Rectificatie op Verordening (EG) nr. 1008/2001 van de Commissie van 22 mei 2001 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen (PB L 140 van 24.5.2001) 52
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top