EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:093:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 93, 03 april 2001


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 93
44e jaargang
3 april 2001
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 663/2001 van de Commissie van 2 april 2001 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 664/2001 van de Commissie van 2 april 2001 inzake de levering van plantaardige olie als voedselhulp 3
Verordening (EG) nr. 665/2001 van de Commissie van 2 april 2001 inzake de levering van granen als voedselhulp 9
Verordening (EG) nr. 666/2001 van de Commissie van 2 april 2001 inzake de levering van spliterwten als voedselhulp 13
Verordening (EG) nr. 667/2001 van de Commissie van 2 april 2001 inzake de levering van witte suiker als voedselhulp 16
Verordening (EG) nr. 668/2001 van de Commissie van 2 april 2001 inzake de opening van een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst die in het bezit is van het Duitse interventiebureau 20
Verordening (EG) nr. 669/2001 van de Commissie van 2 april 2001 tot intrekking van Verordening (EG) nr. 229/2001 inzake de opening van een permanente openbare inschrijving voor verkoop op de interne markt van 250000 ton gerst die in het bezit is van het Duitse interventiebureau 25
Verordening (EG) nr. 670/2001 van de Commissie van 2 april 2001 tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2026/2000 inzake de opening van een permanente openbare inschrijving voor de verkoop van rogge uit de voorraden van het interventiebureau van het Verenigd Koninkrijk 26
*Verordening (EG) nr. 671/2001 van de Commissie van 30 maart 2001 inzake de stopzetting van de visserij op haring door vaartuigen die de vlag van een lidstaat voeren 27
*Verordening (EG) nr. 672/2001 van de Commissie van 2 april 2001 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1750/1999 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Orientatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) 28
*Verordening (EG) nr. 673/2001 van de Commissie van 2 april 2001 tot vaststelling van de plafonds voor de financiering van de acties ter verbetering van de kwaliteit van de olijfolieproductie voor de productiecyclus 2001/2002 en houdende afwijking van artikel 3, lid 3, van Verordening (EG) nr. 528/1999 29
Verordening (EG) nr. 674/2001 van de Commissie van 2 april 2001 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector groenten en fruit 30
Verordening (EG) nr. 675/2001 van de Commissie van 2 april 2001 tot vaststelling van de communautaire producenten- en invoerprijzen voor anjers en rozen met het oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook 32
Verordening (EG) nr. 676/2001 van de Commissie van 2 april 2001 tot rectificatie van de invoerrechten in de sector granen 34
Verordening (EG) nr. 677/2001 van de Commissie van 2 april 2001 tot vaststelling van de specifieke wisselkoers voor de vergoeding van de opslagkosten in de suikersector voor de maand maart 2001 36

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2001/258/EC
*Besluit van de Raad van 15 maart 2001 inzake de sluiting van een overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen betreffende de criteria en mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat, in IJsland of in Noorwegen wordt ingediend 38
Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen betreffende de criteria en de mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat, in IJsland of in Noorwegen wordt ingediend 40
Verklaringen 47
Commissie
2001/259/EC
*Beschikking van de Commissie van 31 januari 2001 betreffende staatssteun die Griekenland voornemens is te verlenen aan groenten- en fruittelers (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 323) 48
2001/260/EC
*Beschikking van de Commissie van 21 maart 2001 betreffende de fundamentele parameters van het besturings- en signaleringssubsysteem van het trans-Europees hogesnelheidsspoorwegsysteem, die in bijlage II, punt 3, van Richtlijn 96/48/EG zijn aangeduid als "Eigenschappen van het ERTMS" (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 746) (1) 53
2001/261/EC
*Beschikking van de Commissie van 22 maart 2001 houdende vaststelling, voor Spanje, van de data waarop de van communautaire financiering uitgesloten bedragen op de maandelijkse voorschotten moeten worden ingehouden (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 747) 57
2001/262/EC
*Beschikking van de Commissie van 2 april 2001 houdende wijziging van Beschikking 2001/223/EG tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in Nederland (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1035) (1) 58
2001/263/EC
*Beschikking van de Commissie van 2 april 2001 tot vaststelling van beperkende maatregelen met betrekking tot verplaatsingen van dieren van voor mond- en klauwzeer gevoelige soorten in alle lidstaten en houdende vijfde wijziging van Beschikking 2001/172/EG (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1037) (1) 59
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top