EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:081:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 81, 21 maart 2001


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 81
44e jaargang
21 maart 2001
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad van 15 maart 2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld 1
Verordening (EG) nr. 540/2001 van de Commissie van 20 maart 2001 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 8
Verordening (EG) nr. 541/2001 van de Commissie van 20 maart 2001 inzake de levering van granen als voedselhulp 10
Verordening (EG) nr. 542/2001 van de Commissie van 20 maart 2001 inzake de levering van plantaardige olie als voedselhulp 14
Verordening (EG) nr. 543/2001 van de Commissie van 20 maart 2001 inzake de levering van witte suiker als voedselhulp 17
*Verordening (EG) nr. 544/2001 van de Commissie van 20 maart 2001 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad wat betreft extra financiële steun voor actiefondsen 20
*Verordening (EG) nr. 545/2001 van de Commissie van 20 maart 2001 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1623/2000 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de marktmechanismen als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt 21
*Verordening (EG) nr. 546/2001 van de Commissie van 20 maart 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 180/2001 waarbij, in verband met het slechte weer in bepaalde gebieden van de Gemeenschap, wordt afgeweken van de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1251/1999 van de Raad ten aanzien van de braaklegging 22
Verordening (EG) nr. 547/2001 van de Commissie van 20 maart 2001 tot vaststelling van een verlagingscoëfficiënt van restitutiecertificaten voor goederen die niet onder bijlage I van het Verdrag vallen, als bedoeld in artikel 8, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1520/2000 23
Verordening (EG) nr. 548/2001 van de Commissie van 20 maart 2001 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector slachtpluimvee 24
Verordening (EG) nr. 549/2001 van de Commissie van 20 maart 2001 tot vaststelling van de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95 26
Verordening (EG) nr. 550/2001 van de Commissie van 20 maart 2001 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen en van het voorschot op de steun 28

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2001/216/EC
*Besluit van de Raad van 19 maart 2001 houdende wijziging van zijn reglement van orde 30
Commissie
217/2001/ECSC
*Beschikking van de Commissie van 13 december 2000 tot machtiging van het Verenigd Koninkrijk voor het verlenen van steun ten behoeve van de steenkoolindustrie voor de periode van 17 april tot en met 31 december 2000 (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 4056) (1) 31
2001/218/EC
*Beschikking van de Commissie van 12 maart 2001 tot tijdelijke verplichting van de lidstaten om ten aanzien van andere gebieden in Portugal dan die waarvan bekend is dat Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (het dennenaaltje) er niet voorkomt, aanvullende maatregelen te nemen teneinde de verspreiding ervan tegen te gaan (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 692) 34
2001/219/EC
*Beschikking van de Commissie van 12 maart 2001 inzake tijdelijke noodmaatregelen ten aanzien van verpakkingshout dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit onbewerkt naaldhout van oorsprong uit Canada, China, Japan of de Verenigde Staten van Amerika (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 694) 39
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top