EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:010:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 10, 13 januari 2001


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 10
44e jaargang
13 januari 2001
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 57/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 58/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs van boter voor de 20e inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2771/1999 bedoelde permanente inschrijving 3
Verordening (EG) nr. 59/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 239e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90 4
Verordening (EG) nr. 60/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter en de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 67e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving 5
Verordening (EG) nr. 61/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2281/2000 7
Verordening (EG) nr. 62/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2282/2000 8
Verordening (EG) nr. 63/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2283/2000 9
Verordening (EG) nr. 64/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van langkorrelige volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2284/2000 10
Verordening (EG) nr. 65/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de offertes voor de verzending van langkorrelige gedopte rijst bestemd voor het eiland Réunion, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2285/2000 11
Verordening (EG) nr. 66/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector rundvlees 12
Verordening (EG) nr. 67/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs en de voor interventie aangekochte hoeveelheden rundvlees voor de 259e deelinschrijving in het kader van de algemene interventiemaatregelen overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1627/89 18
*Verordening (EG) nr. 68/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op opleidingssteun 20
*Verordening (EG) nr. 69/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de minimis-steun 30
*Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen 33
Verordening (EG) nr. 71/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 tot vaststelling van de specifieke wisselkoers voor de vergoeding van de opslagkosten in de suikersector voor de maand december 2000 43
Verordening (EG) nr. 72/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker 45

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2001/34/EC
*Besluit van de Raad van 17 juli 2000 betreffende de sluiting van overeenkomsten in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Barbados, Belize, Fiji, de Coöperatieve Republiek Guyana, de Republiek Ivoorkust, Jamaica, de Republiek Kenia, de Republiek Kongo, de Republiek Madagaskar, de Republiek Malawi, de Republiek Mauritius, de Republiek Oeganda, de Republiek Suriname, Sint-Christopher en Nevis, het Koninkrijk Swaziland, de Verenigde Republiek Tanzania, de Republiek Trinidad en Tobago, de Republiek Zambia en de Republiek Zimbabwe, enerzijds, en de Republiek India, anderzijds, inzake de gegarandeerde prijzen voor rietsuiker voor de leveringsperiode 1999/2000 47
Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Barbados, Belize, Fiji, de Coöperatieve Republiek Guyana, de Republiek Ivoorkust, Jamaica, de Republiek Kenia, de Republiek Kongo, de Republiek Madagaskar, de Republiek Malawi, de Republiek Mauritius, de Republiek Oeganda, de Republiek Suriname, Sint-Christopher en Nevis, het Koninkrijk Swaziland, de Verenigde Republiek Tanzania, de Republiek Trinidad en Tobago, de Republiek Zambia en de Republiek Zimbabwe inzake de gegarandeerde prijzen voor rietsuiker voor de leveringsperiode 1999/2000 49
Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek India inzake de gegarandeerde prijzen voor rietsuiker voor de leveringsperiode 1999/2000 54
2001/35/EC
*Besluit nr. 4/2000 van de Associatieraad EU-Litouwen van 13 december 2000 tot vaststelling van de voorwaarden voor de deelname van de Republiek Litouwen aan het communautaire actieprogramma "Jeugd" 56
Commissie
2001/36/EC
*Beschikking van de Commissie van 22 december 2000 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserijproducten van oorsprong uit Jamaica (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 4077) (1) 59
2001/37/EC
*Beschikking van de Commissie van 22 december 2000 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van mariene buikpotigen van oorsprong uit Jamaica (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 4080) (1) 64
2001/38/EC
*Beschikking van de Commissie van 22 december 2000 houdende wijziging van Beschikking 97/20/EG tot vaststelling van de lijst van derde landen die voldoen aan de gelijkwaardigheidseisen voor de productie en het in de handel brengen van tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en mariene buikpotigen (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 4083) (1) 66
2001/39/EC
*Beschikking van de Commissie van 22 december 2000 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserijproducten van oorsprong uit Tsjechië (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 4085) (1) 68
2001/40/EC
*Beschikking van de Commissie van 22 december 2000 houdende wijziging van Beschikking 97/296/EG tot vaststelling van de lijst van derde landen waaruit invoer van visserijproducten voor menselijke consumptie is toegestaan (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 4086) (1) 75

Rectificaties
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 2388/2000 van de Commissie van 13 oktober 2000 tot wijziging van bijlage I van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 264 van 18.10.2000) 78
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 2907/2000 van de Commissie van 28 december 2000 tot opening voor het jaar 2001 van tariefcontingenten voor de invoer in de Europese Gemeenschap van producten van oorsprong uit Tsjechië, Slowakije, Roemenië, Hongarije en Bulgarije (PB L 336 van 30.12.2000) 79
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 7/2001 van de Commissie van 4 januari 2001 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit (PB L 2 van 5.1.2001) 79
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top