EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:008:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 8, 12 januari 2001


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 8
44e jaargang
12 januari 2001
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens 1
Verordening (EG) nr. 46/2001 van de Commissie van 11 januari 2001 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 23
Verordening (EG) nr. 47/2001 van de Commissie van 11 januari 2001 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van olijfolie 25
Verordening (EG) nr. 48/2001 van de Commissie van 11 januari 2001 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1701/2000 27
Verordening (EG) nr. 49/2001 van de Commissie van 11 januari 2001 betreffende de offertes voor de uitvoer van zachte tarwe die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2014/2000 28
Verordening (EG) nr. 50/2001 van de Commissie van 11 januari 2001 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van gerst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2317/2000 29
Verordening (EG) nr. 51/2001 van de Commissie van 11 januari 2001 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rogge in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1740/2000 30
Verordening (EG) nr. 52/2001 van de Commissie van 11 januari 2001 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van haver in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2097/2000 31
Verordening (EG) nr. 53/2001 van de Commissie van 11 januari 2001 tot vaststelling van de maximumverlaging van het recht bij invoer van maïs in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2831/2000 32
Verordening (EG) nr. 54/2001 van de Commissie van 11 januari 2001 tot vaststelling van de maximumverlaging van het recht bij invoer van maïs in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2830/2000 33
Verordening (EG) nr. 55/2001 van de Commissie van 11 januari 2001 tot vaststelling van het op de restitutie voor mout toe te passen correctiebedrag 34
Verordening (EG) nr. 56/2001 van de Commissie van 11 januari 2001 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge 36

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2001/30/EC
*Besluit nr. 3/2000 van de ACS-EG-Raad van Ministers van 15 december 2000 betreffende specifieke financiële maatregelen ter verzekering van de continuïteit van een aantal activiteiten van het 8e EOF in de periode vóór de inwerkingtreding van de ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst 38
Commissie
2001/31/EC
*Beschikking van de Commissie van 20 december 2000 tot wijziging van Beschikking 2000/159/EG houdende voorlopige goedkeuring van residuplannen van derde landen overeenkomstig Richtlijn 96/23/EG van de Raad (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 3992) (1) 40
2001/32/EC
*Beschikking van de Commissie van 20 december 2000 inzake de bijdrage van de Gemeenschap, voor 2000, in de financiering van een programma voor de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen in de Franse overzeese departementen (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 3993) 47
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top