EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:332:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 332, 28 december 2000


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 332
43e jaargang
28 december 2000
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Beschikking nr. 2850/2000/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2000 houdende instelling van een communautair kader voor samenwerking op het gebied van door ongevallen veroorzaakte of opzettelijke verontreiniging van de zee 1
*Verordening (EG) nr. 2851/2000 van de Raad van 22 december 2000 tot vaststelling van bepaalde concessies in de vorm van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouwproducten en tot aanpassing, via een autonome overgangsmaatregel, van bepaalde landbouwconcessies die zijn opgenomen in de Europaovereenkomst met de Republiek Polen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 3066/95 7
*Verordening (EG) nr. 2852/2000 van de Raad van 22 december 2000 houdende instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van stapelvezels van polyesters uit India en de Republiek Korea en tot definitieve inning van het op deze invoer ingestelde voorlopige antidumpingrecht 17
Verordening (EG) nr. 2853/2000 van de Commissie van 27 december 2000 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 32
Verordening (EG) nr. 2854/2000 van de Commissie van 27 december 2000 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten 34
*Verordening (EG) nr. 2855/2000 van de Commissie van 27 december 2000 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur 41
*Verordening (EG) nr. 2856/2000 van de Commissie van 27 december 2000 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2508/97 houdende bepalingen voor de uitvoering, in de sector melk en zuivelproducten, van de regelingen waarin is voorzien bij de Europaovereenkomsten tussen, enerzijds, de Gemeenschap en, anderzijds, Hongarije, de Republiek Polen, de Tsjechische Republiek, de Slowaakse Republiek, Bulgarije, Roemenië en Slovenië, en van de regeling waarin is voorzien bij de overeenkomsten betreffende vrijhandel en met vrijhandel verband houdende zaken tussen de Gemeenschap en de Baltische staten 49
*Verordening (EG) nr. 2857/2000 van de Commissie van 27 december 2000 tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1279/98, (EG) nr. 1128/1999, (EG) nr. 1247/1999 en (EG) nr. 2335/2000 naar aanleiding van de nieuwe concessies voor bepaalde producten van de rundvleessector binnen bepaalde tariefcontingenten 55
*Verordening (EG) nr. 2858/2000 van de Commissie van 27 december 2000 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2125/95 betreffende de opening en de wijze van beheer van tariefcontingenten voor conserven van paddestoelen van het geslacht Agaricus 59
*Verordening (EG) nr. 2859/2000 van de Commissie van 27 december 2000 tot opening van de in artikel 30 van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad bedoelde crisisdistillatie voor bepaalde wijnen in Italië 61
*Verordening (EG) nr. 2860/2000 van de Commissie van 27 december 2000 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2316/1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1251/1999 van de Raad tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen, met het oog op opname van vezelvlas en -hennep, verduidelijking van de voorschriften inzake braakgelegd areaal en wijziging van de basisarealen voor Griekenland en Portugal 63
Verordening (EG) nr. 2861/2000 van de Commissie van 27 december 2000 tot vaststelling van de communautaire producenten- en invoerprijzen voor anjers en rozen met het oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook 76
Verordening (EG) nr. 2862/2000 van de Commissie van 27 december 2000 tot wijziging van de invoerrechten in de sector rijst 78
*Richtlijn 2000/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2000 betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen 81
Verklaring van de Commissie 90
*Richtlijn 2000/76/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 december 2000 betreffende de verbranding van afval 91

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2000/816/EC
*Beschikking van de Commissie van 27 december 2000 betreffende de niet-opneming van quintozeen in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad en de intrekking van de toelating voor gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stof bevatten (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 4136) (1) 112
2000/817/EC
*Beschikking van de Commissie van 27 december 2000 betreffende de niet-opneming van permethrin in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad en de intrekking van de toelating voor gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stof bevatten (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 4140) (1) 114
2000/818/EC
*Besluit van de Commissie van 19 december 2000 houdende aanvaarding van een verbintenis in verband met de antidumpingprocedure betreffende de invoer van polyesterstapelvezels uit India en de Republiek Korea (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 3905) 116
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top